2017

  Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt!
Daudz labu darbu plānot un veikt!
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!