2020
Papes dabas parkā sikspārņu monitoringu veiks ar jaunām iekārtām

Lai efektīvāk veiktu dažādu sugu sikspārņu un putnu migrācijas monitoringu, Dabas aizsardzības pārvalde ir iegādājusies un Papes ornitoloģisko pētījumu centrā nogādājusi jaunu sikspārņu un putnu ķeršanas murdu.

Sikspārņu un putnu ķeršanas murds izgatavots, lai nodrošinātu Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes ornitoloģisko pētījumu centra aprīkojuma atjaunošanu migrējošo sikspārņu un putnu monitoringa veikšanai. Iegādātais tehniskais aprīkojums ļaus precīzāk un efektīvāk veikt bioloģiskās daudzveidības monitoringu, nodrošinot sabiedrībai informāciju par vides stāvokli. 

Plānots, ka jaunais murds pirmo reizi tiks pacelts un lietots, veicot migrējošo sikspārņu monitoringu Papē 2021. gada augustā-septembrī.

Tehniskais aprīkojums iegādāts Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts reģionālās attīstības aģentūras un kopīgi īstenotajā projektā “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Vairāk informācijas par projektu

att

 

 

 

Attēlā - Natūza sikspārnis (Pipistrellus nathusii)