Dabas centri Dabas izglītība
Norvēģijas dabas centrs

Lai veicinātu administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā, ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija”, apstiprinātais projekts „Nature education and communication practices in Nordic countries, Exchange of experiences” (projekta numurs: PA-GRO-1568) finansiālu atbalstu Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki devās pieredzes apmaiņā uz Islandi, Zviedriju un Norvēģiju un apmeklēja šo valstu dabas teritoriju apmeklētāju centrus.

Programma sniedza ieskatu Islandes Vatnajokull Nacionālā parka ikdienas dzīvē, komunikācijas un dabas izglītības pieredzē ar sabiedrību, koordinējot apmeklētāju plūsmu, brīvprātīgo darbu, dabas centru ideju, uzturēšanu u.c. lietas.

Trīs Zviedrijas aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju centri jeb “naturum” iepazīstināja ar sadarbības modeli ar valsti un pašvaldību, kas cieši atbalsta dabas tēmas integrāciju skolas programmās un palīdz nodrošināt ikviena skolēna iespēju vairākkārt gadā bez maksas apmeklēt šos centrus un radošā veidā papildināt skolas programmā paredzēto vielu. Novērtējama ir arī gidu un parka partneru iesaistes programma, kas veicina dabas tēmas padziļinātu izpratni arī ārpus tiešo darbinieku loka. Interesanti bija dzirdēt stāstu par īpašu dzērvju vērošanas pļavu, kas ik pavasari tiek “sagatavota”, lai sniegtu cilvēkiem iespēju redzēt tik daudz dzērves vienuviet, kā arī rūpētos par apkārtesošo zemnieku lauku drošību. Tāpat, plānojot dabas centru attīstību Latvijā, noderēs ne tikai veiksmīgie triju valstu kolēģu piemēri un kļūdas, bet arī vēstnieku programma.

Savukārt Norvēģija šobrīd uzsākusi 10 gades projektu “Salauztās dabas atjaunošana”. Tas paredz, piemēram, apsekot vecas militārās bāzes un teritoriju atbrīvot no lodēm, nojaukt neviena neizmantotos asfalta ceļus, šajās vietās vairojot dabas daudzveidību. Tikpat interesants ir skatījums par skolēnu iesaisti dabas saglabāšanas programmās, apdraudēto sugu uzturēšanas idejas utt. Savukārt dabas centra ekspozīcija prasmīgi apvieno dabas vērtības un daudzveidību ar tautas kultūrvēsturi un senajiem paradumiem, parku veidošanās vēsturi, mūsdienu mākslu, plašu izbāzeņu kāstu, ļaujot sajust dabas un cilvēka mijiedarbību gan pagātnē, gan tagadnē.