2017


Pateicoties vairāk nekā 20 aktīviem talciniekiem, Saulkrastos veikti kāpu stiprināšanas darbi Eiropas Savienības kampaņas EU GREEN WEEK ietvaros.

Laiku no 29. maija līdz 2. jūnijam Eiropas Komisija pasludinājusi par Zaļo nedēļu. Zaļās nedēļas ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai praksē.

Talkas dalībnieku vidū bija piekrastes pašvaldību un vides nozares pārstāvji, kas ikdienā organizē dažādas talku aktivitātes. Talka kalpoja par ekspertu pieredzes apmaiņu. Talkas laikā veikta kāpu graudzāļu stādījumu un kārklu pinumu veidošana, lai veicinātu piekrastes kāpu atjaunošanos un virzītu apmeklētāju plūsmu.

Šāda piekrastes apsaimniekošanas metode pielietota arī citviet Latvijā - Ventspils un Engures piekrastē, kā arī Lietuvā – Kuršu kāpā un ir atzīta par vienu no ieteicamajām priekškāpu atjaunošanas metodēm.

FOTO GALERIJA >>>

Zaļās nedēļas tēma ir “Green jobs for a greener future”. Kampaņas ietvaros visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, tiek rīkotas dažādas “Zaļās nedēļas” aktivitātes. Informāciju par aktivitātēm var atrast sociālajos tīklos Facebook un Twitter, izmantojot tēmturi #EUgreenweek.

Zaļās nedēļas kampaņu organizē Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts. Šī gada kampaņa fokusējas uz “zaļu” darba iespēju radīšanu, dažāda veida jaunu un inovatīvu “zaļo” paņēmienu apguvi, ieviešanu un popularizēšanu visā Eiropā, tādējādi sekmējot ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu izaugsmi dažādās jomās.
       
Plašāka informācija par Saulkrastos ieteicamajiem “zaļajiem” apsaimniekošanas pasākumiem skatāma projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” mājas lapā, sadaļā “Vides dizaina objekti Saulkrastos”. Skatīt dokumentu “Pilotteritorijas koncepcija”.

Talka tika organizēta Eiropas Savienības LIFE programmas LIFE13 ENV/LV/000839 projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu. Projektu “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.