Valsts svētki
Gaismas stari. Foto: Andris Soms

Pieskaries zemei, zeme ir balta.
Zeme ir balta, pirms brīža bij’ zaļa.
Dod savu siltumu, atkal būs zaļa.
Atceries, atceries, atceries – tava daļa ir zaļa.
Atceries, atceries – viss tavā vaļā.
Krusa ir krusa, salna ir salna,
Migla ir migla pār visu līdz šim.
Uz kura kalna uguni kursim,
Kur mēs šovasar ziemosim?
Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,
Tik mēs arī dzīvosim.
/Māris Melgalvs/