Valsts svētki

Kas kaitēja man dzīvot

diža meža maliņā:

pieci aļņi man arami,

sešas stirnas ecējamas.

Vilciņš vagas dzinējiņš,

lapsa vagas metējiņa,

zaķis pinku kūlējiņš,

ar pakaļas kājiņām.