2020
Zivju resursu kontrolē Vidzemē un Latgalē izmantos mūsdienīgas tehniskās iekārtas
 Zivju resursu kontrolē Vidzemē un Latgalē izmantos mūsdienīgas tehniskās iekārtas

Lai uzlabotu vides inspektoru spēju reaģēt uz pārkāpumiem un veicinātu īpaši aizsargājamo zivju sugu saudzēšanu, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) iegādājusies mūsdienīgas tehnikas iekārtas zivju resursu kontroles nodrošināšanai.

Ar Zivju fonda atbalstu Pārvalde ir iegādājusies divas pie laivas stiprināmas eholotes un desmit meža kameras ar saules paneļiem. Iegādātais inventārs palīdzēs nodrošināt efektīvāku zivju resursu kontroli Latgales un Vidzemes reģionālo administrāciju pārraudzībā esošajās upēs un ezeros.

 “Meža kameru izmantošana dod iespēju plānot kontroles un operatīvi rīkoties reidu laikā. Tās paredzēts izvietot pie iespējamām nelikumīgas zvejas vietām ar mērķi iegūt informāciju un reaģēt uz normatīvo aktu pārkāpumiem zivju aizsardzības jomā. Līdz šim ar mūsu rīcībā esošo meža kameru palīdzību inspektori ir atklājuši vairākus pārkāpumus zivju aizsardzības jomā. Tomēr iepriekš iegādātās meža kameras ir nolietojušās un vairs nefunkcionē pilnvērtīgi”, skaidro Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize, piebilstot, ka “ir palielinājies arī uzraugāmo ūdenstilpju un ūdensteču skaits, tāpēc ar meža kamerām iespējams risināt jau tā trūkstošo inspektoru kapacitāti.”.

Savukārt iegādātā eholote ar sānskatiem tiks izmantota, lai maksimāli efektīvi varētu veikt kontroles lielajos ezeros un upēs, nodrošinot nelegālo zvejas rīku operatīvu fiksēšanu. Šī iekārta palīdzēs arī iegūt vērtīgu informāciju par ūdenstilpju veģetācijas un grunts blīvumu un veidot ezeru kartes. Tas ļaus uzkrāt un analizēt datus par ezeriem, to ekoloģiju, tajā skaitā zivju resursiem.

Iekārtas iegādātas Zivju fonda atbalstītā projektā “Efektīva un mūsdienīga īpaši aizsargājamo zivju sugu aizsardzība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”. Projekts realizēts, lai uzlabotu zivju resursu aizsardzības pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un nodrošinātu efektīvu īpaši aizsargājamo zivju sugu -  lašu (Salmo salar), taimiņu (Salmo trutta), upes nēģu (Lampetra fluviatilis), sīgu (Coregonus lavaretus) un repšu (Coregonus albula) - aizsardzību, izmantojot mūsdienīgu inventāru un tehnoloģijas.

Kopējās izmaksas 10 112 eur, no kuriem Zivju fonda finansējums ir 8594 eur un Dabas aizsardzības pārvaldes līdzfinansējums - 1518 eur.

Zivju resursu kontrolē Vidzemē un Latgalē izmantos mūsdienīgas tehniskās iekārtas