Biotopu grupas
-----
Sugas, sugu grupas
» zīdītāji
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» Ziemeļkurzeme

Sertifikāta Nr. 161
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 30.03.2025.

Tālrunis: +371 37129882116
E-pasta adrese: guna.bagrade@silava.lv