Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 011
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 05.06.2018. >> 04.06.2023.

Tālrunis: +37126439189
E-pasta adrese: liene.aunina@lu.lv