Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 011
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 04.06.2028..

Tālrunis: +371 26439189
E-pasta adrese: liene.aunina@lu.lv