Biotopu grupas
» zālāji
Sugas, sugu grupas
-----
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» Latgales Z daļa » Pierīga » Vidzeme

Sertifikāta Nr. 057
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 20.06.2019. >> 19.06.2022.

Tālrunis: +37127421970
E-pasta adrese: la13031@alumni.lu.lv