Biotopu grupas
» zālāji
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 194
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 26.08.2022. >> 25.08.2027. (zālāji)
  • 26.08.2022. >> 25.08.2025. (vaskulārie augi)

Tālrunis: +37127421970
E-pasta adrese: liga.apsena@riga.lv