Biotopu grupas
» meži un virsāji » zālāji - parkveida pļavas un ganības 6530*
Sugas, sugu grupas
» bezmugurkaulnieki
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 086
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 26.09.2027. (meži un virsāji, parkveida pļavas un ganības 6530*)
  • pagarināts >> 02.03.2026. (bezmugurkaulnieki)

Tālrunis: +371 26442488
E-pasta adrese: maksims.balalaikins@biology.lv