Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» Kurzeme » Zemgale

Sertifikāta Nr. 111
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 21.04.2017. >> 20.04.2022. (biotopu grupas - purvi, zālāji; sugu grupa - vaskulārie augi)
  • pagarināts >> 29.04.2025. (biotopu grupas - meži un virsāji)

Tālrunis: +371 29156223
E-pasta adrese: baumane.marta@gmail.com