Biotopu grupas
» jūras piekraste » meži un virsāji » purvi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» bezmugurkaulnieki
Atzinumi privātpersonām
» sniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 176
Sertifikāta darbības termiņš:

  • 07.05.2018. >> 06.05.2021.

Tālrunis: +37127818676
E-pasta adrese: ruta.abaja@videsinstituts.lv; duuki@inbox.lv