Biotopu grupas
» meži un virsāji » purvi » zālāji
Sugas, sugu grupas
» vaskulārie augi
Atzinumi privātpersonām
» nesniedz
Darbības reģions
» visa Latvija

Sertifikāta Nr. 001
Sertifikāta darbības termiņš:

  • pagarināts >> 15.05.2028.

Tālrunis: +371 29197272
E-pasta adrese: valda.baronina@ldf.lv