Datums 14. jūnijs, 2024
Laiks10.30–13.00
Vieta Valmieras novada pašvaldība, Lāčplēša iela 2
Dabas liegums Burtnieku ezera pļavas. Foto: Andris Soms
Dabas liegums Burtnieku ezera pļavas. Briedes grīva. Foto: Andris Soms

Darba kārtība:

1. Elmīra Boikova (LU). Sanāksmes atklāšana.

2. Evija Zvejniece (DAP). Novitātes biotopu un sugu aizsardzībā Latvijā.

3. Lelde Eņģele (LU). Piezīmes par apsaimniekošanas uzdevumiem DL “Burtnieku ezera pļavas”.

4. Uvis Suško (LU). DL "Burtnieku ezera pļavas” zālāju vēsturiskā attīstība un nākotnes perspektīva.

5. Kārlis Visņevskis. Lauksaimnieku viedoklis jaunā DL “Burtnieku ezera pļavas” dabas plāna izstrādes gaitā.

6. Diskusija