Statuss:
Noslēdzies
Akmens ar robežzīmēm

 Latvijā lauku ainavā atrodams bagātīgs kultūras mantojums, kas liecina gan par tautas senvēsturi un saimniekošanas tradīcijām, gan īpatnēji objekti, kurus apvij nostāsti un ticējumi.

attels

Projekts noslēdzies

Igaunijas – Latvijas programmas projekts
„Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā”

Rojekta rezultāti

Par projektu

Latvijā lauku ainavā atrodams bagātīgs kultūras mantojums, kas liecina gan par tautas senvēsturi un saimniekošanas tradīcijām, gan īpatnēji objekti, kurus apvij nostāsti un ticējumi. Daļa no šiem objektiem ir ietverta valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā un tiem noteikta valsts aizsardzība. Tomēr liela daļa dažādu mūsu vēstures mantojuma objektu joprojām nav apzināta un arī sarakstos ietvertajiem objektiem ne vienmēr ir zināma precīza atrašanās vieta, līdz ar to samazinot iespēju tos aizsargāt. Intensificējoties lauku tūrismam, palielinās interese par vēsturiskām un interesantām vietām Latvijas laukos. Tajā paša laikā gan pašvaldībām un zemju īpašniekiem, gan valsts pārvaldes institūcijām trūkst informācijas par šādiem objektiem, nav pieejams kartogrāfisks materiāls, kā arī trūkst speciālu zināšanu šādu vēsturisku un nozīmīgu vietu identifikācijai dabā.

Lai šādus objektus meklētu, inventarizācijas veidā atzīmētu un tādējādi paglābtu no aizmirstības, kopš 2009.gada marta tiek īstenots Igaunijas-Latvijas programmas projekts „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā” (Unknown cultural heritage values in common natural and cultural space).

Projekta vadošais partneris – Igaunijas valsts mežu apsaimniekošanas centrs, Latvijas puses partneri: Valsts meža dienests un DAP Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija. DAP ZBR administrācija piedalās šajā projektā, jo tās mērķis ir gan dabas aizsardzība, gan ekonomikas attīstīšana, gan kultūras vērtību saglabāšana teritorijā.

Projektā iesaistīta arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultāte, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības.
Projekta ilgums no 01.03.2009. līdz 01.03.2011. Kopējais finansējums gandrīz 948 tūkst EUR (Igaunijā 386 tūkst. EUR, Latvijā 562 tūkst. EUR). T.sk. ERAF finansējums ir 85%.

2009. gadā paveiktais:

1. Ir izstrādāta un aprobēta metodika kultūras mantojuma identifikācijai;
2. Apmācīti 100 inventarizāciju veicēji Limbažu, Valmieras, Valkas un Alūksnes rajonos.

Turpmāk projektā plānots:

1.Veikt inventarizāciju 4 Latvijas rajonos;
2.Izveidot datu bāzi, ko varēs izmantot iedzīvotāji, valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības;
3.Izstrādāt rekomendācijas kultūras pieminekļu apsaimniekošanai;
4.Sagatvot pastāvīgu ekspozīciju Salacgrīvā un pārvietojamu ekspozīcija ar informāciju par projekta rezultātiem latviešu, igauņu un angļu valodā.
5.Iekārtot kultūras pieminekļu identificēšanas un apsaimniekošanas demonstrācijas objektu Strenču novadā;
6.Apmācīt sabiedriskā monitoringa veicējus un uzsākt monitoringu;
7.Sastādīt inventarizēto objektu sarakstu.

Aktualitātes

2010.10.18. Atklāts Igaunijas-Latvijas pārrobežu takas posms Igaunijā

2010.07.08. Pirmie atradumi neapzinātā kultūras mantojuma projektā