LAIKS: 09.30.2021. plkst. 11.00
VIETA: TEAM platforma


Dabas parka “Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme

Plāna izstrādātājs informēs par paveikto, par izstrādāto individuālo noteikumu projektu un par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Pieteikšanās:

 

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.