Š.g. 7. septembrī Latvijas Universitātes Vides pārvaldības katedra sadarbībā ar Salacgrīvas novada pašvaldību un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu rīko semināru Klimata pārmaiņu adaptācijas politikas plānošana Salacgrīvas novadā”, uz kuru aicināti visi interesenti.Seminārs notiks Salacgrīvā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas telpās Rīgas ielā 10a,no plkst. 9.00 līdz 12.30 (dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.30).

Seminārā tiks prezentēti Latvijas Universitātes un Salacgrīvas pašvaldības sadarbības projekta rezultāti un izstrādātie priekšlikumi par pielāgošanos ilgtermiņa klimata pārmaiņām, kā arī Salacgrīvas kā zaļā novada perspektīvo attīstību. Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Vides pārvaldības maģistrantu grupa no š.g. aprīļa līdz jūnijam veica izpētes darbu Salacgrīvas novadā, veicot plašas intervijas gan ar pašvaldības vadību, darbiniekiem un speciālistiem, gan NVO pārstāvjiem, valsts un izglītības iestāžu, uzņēmējdarbības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, iedzīvotāju aptaujas un pašvaldības saistošo un plānošanas dokumentu izpēti. Pētījums tika veikts ar mērķi novērtēt esošo situāciju novadā, kā arī palīdzēt pašvaldībai plānot savlaicīgu pielāgošanos klimata pārmaiņām un to izraisītām sekām. Pētījuma rezultātā ir izstrādātas Klimata pārmaiņu adaptācijas politikas plānošanas vadlīnijas Salacgrīvas novadam.

Pēc studentu prezentācijām sekos diskusija, kurā vietējie iedzīvotāji, specālisti un visi interesenti tiek aicināti izteikties un sniegt savus priekšlikumus par to, kā universitātes pētījuma rezultātus būtu iespējams attīstīt tālāk un iestrādāt pašvaldības attīstības plānošanas un ikdienas praksē, kā arī par Salacgrīvas kā zaļā novada attīstības perspektīvām.

Seminārs notiek projekta „Klimata izmaiņas: ietekme, izmaksas un pielāgošanās Baltijas jūras reģionā” ietvaros, kas ir ES struktūrfondu. 3. mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas finansētais projekts.

Interesentus lūdzam pieteikties uz semināru līdz š.g. 2. septembrim, rakstot uz e-pastu sintija.kursinska@gmail.com.

Sintija Kuršinska
Semināra koordinatore
LU EVF Vides pārvaldības katedra
Tālr.: 6703 4575, mob. 29 634 064
E-pasts: sintija.kursinska@gmail.com