Apzinies savu atbildību kā tūrists!

Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

Pēdējā laikā dažādos sociālajos tīklos, kā arī masu medijos aizvien biežāk parādās ziņas par aicinājumu doties upingā. Latvijā šim jēdzienam vēl nav atrasts īsts skaidrojums. To dēvē arī par krastingu vai krastošanu, bet būtībā tā ir iešana gar ūdensteču krastiem, to šķēršošana vai arī pārvietošanās pa pašu ūdensteces gultni. Tas ir viens no aktīvās atpūtas dabā pavadīšanas veidiem. Bet vai šis atpūtas veids ir dabai draudzīgs?

Ūdensteces un to piekrastes joslas ir jūtīgas ekosistēmas. Bieži vien tās ir dzīves vide dažādām retām un īpaši aizsargājamām sugām, piemēram, upju straujtecēs sastopamas tādas īpaši aizsargājamas sugas kā biezā perlamutrene, upes micīšgliemezis, upes raibgliemezis, īpašs retums ir ziemeļu upespērlene, kas mūsdienās sastopama vairs tikai dažās Latvijas ūdenstecēs. Strauji tekošo upju iedzelmēs savas paslēptuves atraduši taimiņu mazuļi un vēžveidīgie. Dabas daudzveidībai ļoti nozīmīga ir ūdens un sauszemes pārklājuma zona - tā ir dažādu organismu slēptuvju, migrācijas, uzturēšanās un barošanās vieta. Šeit ūdens kukaiņu kāpuri pārvēršas par lidojošiem īpatņiem, kā arī uzturas un barojas pieaugušie kukaiņi. Ūdensteču piekrastes labprāt apdzīvo dažādi tauriņi un vaboles, tā ir ligzdošanas un barošanās vieta putniem. Jo upes piekraste ir daudzveidīgāka, jo arī to apdzīvojošo organismu skaits ir lielāks.

Upings, īpaši, ja tas tiek organizēts kā pārgājiens lielam cilvēku skaitam, var radīt negatīvu ietekmi uz ūdensteci un tās piekrasti apdzīvojošajiem organismiem, kā arī nodarīt kaitējumu pašiem biotopiem, tos izbradājot. Latvijā ir pieejamas daudzas dabas takas, kas ved gar ūdensteču krastiem, kur var baudīt ainavu un izzināt saldūdens ekosistēmas. Ja dažādu iemeslu dēļ nepieciešams šķērsot ūdensteci, ieteicams to darīt vietās, kur upē sakrituši lielāki koki vai arī izmantot bebru dambjus. Īpaša vērība jāpievērš vietām, kur uz ūdenteces grunts saskatāmas gliemeņu čaulas. Šādās vietās ūdensteci šķērsot nedrīkst, jo pastāv draudi, ka gliemenes tiks sabradātas, kā arī tās negatīvi ietekmēs radītais uzduļķojums.

Lai labāk iepazītu ūdensteces un to piekrastes, Dabas aizsardzības pārvalde iesaka doties izzinošos pārgājienos kopā tikai ar pieredzējušiem dabas speciālistiem, kas pārgājienu maršutus organizes tā, lai netiktu radīts kaitējums upē un tās piekrastē esošajām dabas vērtībām! 

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" elektorniskā versija


Plāno un sagatavojies 

 • Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
  Dod priekšroku atpūtai Latvijā, jo pati ceļošana arī atstāj iespaidu uz vidi.
 • Pārtikas iepakošanai lieto vairākkārt lietojamos un mazgājamos trauciņus.
 • Inventāru vari aizņemties vai iznomāt. Nav jāpērk viss.
 • Vairāk izmanto sabiedrisko transportu.

Respektē noteikumus un citu tiesības

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
 • Noskaidro teritorijas apmeklēšanas noteikumus un ievēro tos.
 • Atceries, ka atsevišķās vietās var būt noteikti ierobežojumi. Tie parasti saistīti ar dabas aizsardzības noteikumiem, atpūtu, uzturēšanos privātīpašumā, lauksaimniecības zemju šķērsošanu u.c.

Neatstāj savas klātbūtnes apliecinājums 

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi

 

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
 • Staigā pa takām vai laipām, lai neizmīdītu apkārtni.
 • Ierīko apmetni pastāvošās atpūtas vietās. Saudzē lakstaugus, sūnas, ķērpjus un to augšanas vietas.
Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi

 

 • Ej dabā klusu, lai netraucētu savvaļas dzīvniekus.
 • No apmeklētās vietas aiznes sev līdzi tikai fotogrāfijas un iespaidus!
 • Ja nav pieejama tualete, izroc bedrīti tālāk no ūdens, takas un nometnes vietas.
 • Dodoties projām, aizber to ciet.
 • Tualetes papīru izmanto saprātīgi. Nebaidies lietot dabiskās alternatīvas: sūnas, lapas, sniegu.

Esi piesardzīgs ar uguni!  

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
 • Izmanto tikai ceļvežos norādītas atpūtas vietas ar ugunskuru vietām. Malku lieto taupīgi, īpaši vietās, kur tā tiek pievesta.
 • Ugunskura vietas ierīkošanu ārpus atpūtas vietām saskaņo ar zemes īpašniekiem vai teritorijas apsaimniekotājiem. 
 • Ja ugunskura vietu ierīkošana atļauta, apsver vietas izvēli:
  • izmanto jau esošu ugunskura vietu;
  • ja tādas nav, izgriez un uzrullē vai izcel velēnu.
 • Laukumu izveido divreiz lielāku nekā pats ugunskurs.
 • Pēc kurināšanas, sakārto ugunskura vietu un uzgaidi, kamēr atdziest pelni un ogles. Tikai tad atliec velēnu atpakaļ.
 • Vācot iekurus un zarus, uzlasi tos no zemes. Izvairies lauzt zarus no augošiem kokiem.
 • Atceries! Nekad nekurini ugunskuru ugunsbīstamās vietās un ugunsbīstamās sezonas laikā!

Mazgā savus traukus un arī pats mazgājies tālāk no ūdeņiem

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
 • Trauku mazgāšanai pasmel ūdeni kādā lielākā traukā. Izmantoto ūdeni izlej uz zemes, nevis upē vai ezerā. Tā tu izvairīsies no ūdenstilpnes liekas piesārņošanas.
 • Pats mazgājies līdzīgā veidā.
 • Mazgājamos līdzekļus lieto tikai tad, ja tas tiešām nepieciešams.

Izpako, izmanto, sapako

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!" zīmējumi
 • Pēc iespējas mazāk izmanto vienreizējos iesaiņojamos materiālus. Tā tu mazināsi atkritumu uzkrāšanos.
 • Pārtikas pārpalikumus, tējas maisiņus vai pārtikas iepakojumu savāc un aiznes līdzi.