LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs
februāris, 2017
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 2017. gada februāris
(2.2.2017)  Pasākums “Mitrāji kā nozīmīgi dabas katastrofu riska mazinātāji”
(2.2.2017)  Informatīvs pasākums "Zaļā pēcpusdiena"
(3.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Latvijas ūdens resursu aizsardzība, ūdens augi un dzīvnieki”
(3.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Mitrāji, to loma un nozīme”
(4.2.2017)  Pārgājiens dabā “Mitrāji-dabas katastrofu riska samazinātāji”
(6.2.2017)  Dabas izziņas nodarbības izstādē “Lielas zivis, mazas zivis”projekta nedēļas ietvaros
(7.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Spožā skudra un viņas draugi”
(7.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Klimata pārmaiņas un to ietekme uz dabu un cilvēkiem”
(7.2.2017)  Informatīvs pasākums "Zaļā pēcpusdiena"
(8.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Putni mitrajos mežos”
(8.2.2017)  Pārgājiens dabas lieguma “Ventas ieleja” Mārtiņsalā
(9.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Dzīvnieki ziemā”
(9.2.2017)  Informatīvs pasākums "Zaļā pēcpusdiena"
(10.2.2017)  Talka - informatīvs pasākums dabas liegumā “Ovīši”
(11.2.2017)  Dabas izziņas pasākums un pārgājiens dabā “Mitrāji-dabas katastrofu riska samazinātāji”
(11.2.2017)  Ilgāja ezera niedrāja pļaušana un niedru skulptūras veidošana zemledus makšķerēšanas sacensību “Ilgāja zivtiņa” ietvaros
(13.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Apkārtnē augošo koku atpazīšana ziemā”
(13.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Klimata pārmaiņu ietekme uz dabu un cilvēkiem”
(13.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība izstādē “Lielas zivis, mazas zivis”
(14.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Dabisks mežs”
(15.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Zivis un citi Rāznas ezera iemītnieki”
(15.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Dzīvības procesi dabā, klimata pārmaiņas”
(15.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Zivis un citi Rāznas ezera iemītnieki”
(15.2.2017)  Lekcija “CITES - Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”
(16.2.2017)  Informatīvs pasākums “Mitrāji kā nozīmīgi dabas katastrofu riska mazinātāji”
(16.2.2017)  Informatīvs pasākums “Kas jāzina, saimniekojot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā?“
(16.2.2017)  Zaļā pēcpusdiena Smārdes pagasta bibliotēkā
(17.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Kā klimata pārmaiņas ietekmē floru un faunu?”
(17.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Dabisks mežs un tā iemītnieki”
(18.2.2017)  Dabas izziņas pārgājiens “Izbaudi ziemu dabas parkā “Numernes valnis””
(20.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā”
(20.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Klimata pārmaiņu ietekme uz dabu un cilvēkiem”
(21.2.2017)  Dabas izziņas nodarbības “Bioloģiskā daudzveidība Latvijā” un “Ilgtspējīgs dzīvesveids”
(21.2.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Klimata pārmaiņu ietekme uz dabu un cilvēkiem”
(21.2.2017)  Informatīvs pasākums Krāslavas novada zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem
(22.2.2017)  Eirāzijas lūša, vilka un brūnā lāča sugas aizsardzības plāna atjaunošanas 2. darba sanāksme
(22.2.2017)  Dabas izziņas nodarbības “Ķērpji”, “Zivis Latvijā” ,”Augi”
(22.2.2017)  ATCELTA Zaļā pēcpusdiena Matīšos
(23.2.2017)  Dabas izziņas nodarbības “Kā rodas vējš?”, “Kādēļ jūra sāļa?”, “Kas ir dižkoks?”
(23.2.2017)  Zaļā pēcpusdiena Kauguru bibliotēkā
(24.2.2017)  Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
(25.2.2017)  Pasākums “Zelta caunas diena!”