LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs
 2018. gada maijs
(2.5.2018)  Talka Jaunķemeros
(2.5.2018)  Nodarbība “Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Rāznas NP”
(2.5.2018)  Nodarbība “Ekosistēmas dabā”
(2.5.2018)  Nodarbība “Dabas un kultūrvēstures vērtības”
(2.5.2018)  Nodarbība “Augi un dzīvnieki liedagā”
(2.5.2018)  Izglītojošs pārgājiens “Kangaru un vigu ainava Slīteres Nacionalajā parkā”
(2.5.2018)  Izzinošs pārgājiens ”Dabas brīnumi mežā un purvā”
(3.5.2018)  Nodarbība “Koks un tā kaimiņi”
(3.5.2018)  Nodarbība “Putni mūsu apkārtnē”
(5.5.2018)  Talka Stendes un Irbes upē
(5.5.2018)  Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju diena
(5.5.2018)  Nodarbība "Piekrastes dabas vērtības"
(6.5.2018)  Pārgājiens "Atklāj Krustkalnu pavasari!"
(7.5.2018)  Nodarbība “Orientēšanās dabā”
(8.5.2018)  Talka lauksaimniecībā izmantojamās zemes sakopšanai
(9.5.2018)  Nodarbība “Ekosistēmas - pļava/mežs”
(9.5.2018)  Nodarbība “Ekosistēmas - purvs”
(10.5.2018)  Ainavas resursu izmantošana dabas tūrisma piedāvājuma veidošanā
(11.5.2018)  Dabas izglītības centrs piedāvājuma un vietējo dabas resursu izmantošana dabas zinātņu apguvē
(12.5.2018)  Aidā Salacā
(14.5.2018)  Nodarbība “Dabisks mežs un dabas daudzveidība Šlīteres dabas takā”
(14.5.2018)  Nodarbība “Latvijas ĪADT”
(15.5.2018)  Nodarbība “Gaujas Nacionālais parks”
(16.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(17.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(17.5.2018)  Nodarbība “Kas dzīvo ūdenī pavasarī?”
(17.5.2018)  Nodarbība “Saimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
(17.5.2018)  Izglītojošs pārgājiens Krustkalnu dabas rezervātā
(17.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(18.5.2018)  Nodarbība “Kas ir mežs?”
(18.5.2018)  Saimniekošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
(19.5.2018)  Pavasara pārgājiens "Lubāna klānos - dabā ar izpratni"
(19.5.2018)  Eiroparku diena Āraišu vējdzirnavās
(19.5.2018)  Muzeju nakts pie Valmieras muzeja
(19.5.2018)  Muzeju nakts Lapmežciemā
(20.5.2018)  Mantojums dabas parkā "Daugavas loki"
(21.5.2018)  Nodarbnība “Dabas daudzveidība Rāznas NP”
(21.5.2018)  Nodarbība “Daba un kultūrvēsture Mākoņkalnā”
(21.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(21.5.2018)  Nodarbība “Paskaties apkārt!”
(22.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidības dienā - par dabu Rāznas NP”
(22.5.2018)  Nodarbība “Daba un kultūrvēsture Mākoņkalnā”
(22.5.2018)  Nodarbība “Meža un ezera dzīvnieki”
(22.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(23.5.2018)  Izglītojošs pārgājiens “Meža un ezera dzīvnieki”
(23.5.2018)  Nodarbība “Piekrastes izpēte”
(23.5.2018)  Nodarbība “DIC piedāvājums - palīgs pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā”
(23.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(23.5.2018)  Nodarbība “Salacas un piekrastes mijiedarbība”
(24.5.2018)  Izglītojošs pārgājiens “Meža un ezera dzīvnieki”
(24.5.2018)  Nodarbība Valmieras sākumskolas audzēkņiem
(25.5.2018)  Pasākums “Piekrastes izpēte”
(25.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā”
(26.5.2018)  Pavasara pārgājiens "Zināmā un nezināmā Ķemeru Nacionālā parka vēsture"
(27.5.2018)  2018. gada Ģeoloģiskajam objektam veltīts pasākums
(28.5.2018)  Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
(28.5.2018)  Nodarbība “Ezers un ūdensputni“
(28.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Rāznas Nacionālajā parkā“
(28.5.2018)  Pārgājiens “Krustkalnu dabas rezervāta vērtības”
(28.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā“
(29.5.2018)  Nodarbība “Dabas daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā“
(29.5.2018)  Nodarbība “Vasara Latvijas dabā“
(29.5.2018)  Pārgājiens “Pavasaris Gaujas Nacionālajā parkā“
(29.5.2018)  Nodarbība “Ūdensputni Rāznā“
(29.5.2018)  Nodarbība “Kā mežā sauc, tā atskan“
(30.5.2018)  Nodarbība “Piekrastes kāpu meža daudzveidība“
(31.5.2018)  Nodarbība “Piekraste“