LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Sabiedriskais monitorings

Sabiedriskais monitorings Latvijā
 

Sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata
 

Sabiedriskā monitoringa dati

 

 
Sabiedriskais monitorings Latvijā
 
2005. gadā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā sāka īstenot sabiedriskā monitoringa programmu, kuras galvenais mērķis ir iegūt objektīvus datus par dažādu dabas objektu stāvokli, novērojumu procesā iesaistot vietējo sabiedrību.
 
Šim mērķim sagatavotajā “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmatā” ir ietverti metodiskie materiāli par lauku darbiem, upes tīrības pakāpes noteikšanu, ķērpjiem kā gaisa tīrības bioindikatoriem, latvāņiem, orhideju atradņu apsekošanu un orhideju noteikšanu, dižkokiem, lapkoku praulgrauzi, spāru daudzveidību, balto stārķu uzskaiti, gājputniem, krastu čurkstēm, nomedītajiem ūdensputniem, naktsputnu un griežu uzskaiti, bebriem, sikspārņiem, saldūdens gliemežiem un gliemenēm, alejām un koku rindām. Metodiskos materiālus izstrādāja savas jomas speciālisti, lai tie būtu zinātniski pamatoti, iegūtie dati salīdzināmi un izmantojami lēmumu pieņemšanā. Materiālu var izmantot ikviens, kam ir interese par pastāvīgiem novērojumiem dabā.
 
Sākot ar 2010. gadā sabiedriskā monitoringa progammu ieviešana uzsākta visā Latvijā. Par pamatu izmantotas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādātās sabiedriskā monitoringa programmas.
 
Koordinatori
Inta Soma
Programmas vadītāja
26329412
inta.soma(at)daba.gov.lv
Aija Balandiņa
Pierīgas reģionālā administrācija
28305445
aija.balandina(at)daba.gov.lv
Regīna Indriķe
Latgales reģionālā administrācija
29139677
regina.indrike(at)daba.gov.lv
Anda Andrušaite
Vidzemes reģionālā administrācija
26433668
anda.andrusaite(at)daba.gov.lv


 


Informatīvie plakāti:

 
 
Sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata
   
Tevi aizrauj norises dabā? Vēlies iegūt jaunus paziņas? Varbūt vienkārši vēlies paveikt ko lietderīgu?
Tas viss ir iespējams, piedaloties Dabas aizsardzībaspārvaldes īstenotajā sabiedriskā monitoringa programmā, jo veicot novērojumus ikviens no mums palūkosies dabā ar redzīgāku skatienu, iegūs gan zināšanas par norisēm dabā, gan sapratni, kādēļ tas tā notiek.
Mēs aicinām dabas vērošanā iesaistīties ikvienu, kam interese par dabā notiekošo.
Lai novērojumus būtu vieglāk veikt un iegūtie dati būtu ticami un viegli salīdzināmi, piedāvājam izmantot zinātnieku sagatavotos vienkāršos metodiskos materiālus.


 
Ievads (PDF 4.13 MB – par sabiedrisko monitoringu)
 
Nedzīvās dabas elementu ikonaNedzīvās dabas elementi
Nedzīvās dabas elementu ikona Lauku darbi(PDF 0,47 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Nedzīvās dabas elementu ikona Upes tīrības pakāpes noteikšana (PDF 2,98 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
»  novērojuma protokols (DOC 0,6 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Nedzīvās dabas elementu ikona Ķērpji kā gaisa tīrības bioindikatori (PDF 1,31 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
»  novērojuma protokols (DOC 0,47 MB - aizpildīšanai izdrukas formā) 
 
Dzīvās dabas elementu ikonaDzīvās dabas elementi
Dzīvās dabas elementu ikona  Latvāņi (PDF 0,4 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,04 KB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona  Orhideju atradņu apsekošana un orhideju noteikšana (PDF 1,51 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,18 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona  Dižkoki (PDF 0,19 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,04 MB - aizpildīšanai elektroniski)
» novērojuma protokols (DOC 0,04 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona  Lapkoku praulgrauzis (PDF 0,83 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,1 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona  Spāru daudzveidība (PDF 4,54 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Dzīvās dabas elementu ikona  Balto stārķu uzskaite (PDF 0,45 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,04 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona  Gājputni (PDF 0,56 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,13 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona Krastu čurkstes (PDF 0,52 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Dzīvās dabas elementu ikona Nomedītie ūdensputni (PDF 0,82 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Dzīvās dabas elementu ikona Naktsputnu un griežu uzskaite (PDF 0,68 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Dzīvās dabas elementu ikona Bebri (PDF 0,28 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,06 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona Sikspārņi (PDF 073 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
» novērojuma protokols (DOC 0,18 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
Dzīvās dabas elementu ikona Saldūdens gliemeži un gliemenes (PDF 2,48 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Dzīvās dabas elementu ikona Lauku sētā ligzdojošie putni (PDF 0,43 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
Dzīvās dabas elementu ikona Putni barotavās (PDF 0,33 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols) 
» novērojuma protokols (DOC 0,2 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)
 
Kultūrvēstures elementu ikonaKultūrvēstures elementi
Kultūrvēstures elementu ikona  Alejas un koku rindas (PDF 0,7 MB - metodiskais apraksts un novērojuma protokols)
»  novērojuma protokols (DOC 0,2 MB - aizpildīšanai izdrukas formā)