LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Uzraudzības grupas
LAIKS: 22.07.2020. plkst. 13.00
VIETA: Tārgales pagasta pārvalde, Dzintarkalni, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
RĪKO: SIA "Vides Konsultāciju Birojs"

Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  noslēguma sanāksme
Kristīne Vilciņa
26554868