LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Normatīvie akti
Eiropas Savienības normatīvie akti, kas reglamentē CITES nosacījumu īstenošanu nedaudz atšķiras no konvencijas. ES normatīvajos aktos ir iekļautas vairākas sugas, kuras nav iekļautas CITES un sugas ir sadalītas nevis trīs, bet gan četros pielikumos. Salīdzinot ar CITES ir palielināts to sugu skaits, kuru ievešanai ES ir nepieciešama ne tikai eksporta, bet arī importa atļauja. ES normatīvie akti nosaka arī, ka ievedot tādu sugu īpatņus, kuriem nav vajadzīga importa atļauja, ir jāaizpilda importa deklarācija.
 
Eiropas savienībā CITES atļaujas ir nepieciešamas tikai šķērsojot  ES ārējo robežu. Pārvadājot īpaši apdraudētu sugu īpatņus starp ES valstīm un tirgojot tos ir nepieciešams īpašs sertifikāts, pārējos gadījumos legālu izcelsmi apliecinošs dokuments. Šos sertifikātus, tāpat kā CITES atļaujas izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde.
 
Informācija par Eiropas Savienības politiku CITES jomā un normatīvo aktu piemērošanu, kā arī dažādu procedūru skaidrojumi atrodami šeit:
 
CITES nosacījumu īstenošanu Latvijā nosaka šādi normatīvie akti:
18.06.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr. 322
27.07.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 704
01.01.2007.
06.04.1999.
03.01.1997.
22.06.1979.
 
  
 
Pēc pievienošanās Eiropas Savienībai Latvijā ir spēkā arī ES normatīvie akti CITES jomā. Galvenie no tiem ir:
29.11.2019. KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2117
(Regula oficiāli stājas spēkā 14.12.2019.)
Informācija par galvenajām izmaiņām
24.09.2019. KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/1587
(Regula oficiāli stājas spēkā 24.09.2019.)
03.07.2017.
03.07.2017.
01.02.2017. KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/160
(Regula oficiāli stājas spēkā 04.02.2017.)
26.01.2017. KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/128
(Regula oficiāli stājas spēkā 29.01.2017.)
10.11.2016. KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2029
16.01.2016.
22.10.2015.
(Regula oficiāli stājās spēkā 16.10.2015.)
07.05.2015.
(Regula oficiāli stājās spēkā 27.05.2015.)
15.01.2015.
15.01.2015.
(Regula oficiāli stājas spēkā 26.06.2015.)
 01.12.2014.
29.07.2013.
23.08.2012.
23.08.2012.
10.08.2010.
16.09.2009.
04.02.2008.
18.09.2007.
13.06.2007.
04.05.2006.
09.12.1996.uz augšu ikona Uz augšu