LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Biotopu saglabāšanas vadlīnijas
ES nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīniju sagatavošanā ar savu pieredzi un zināšanām dalījušies vairāk nekā 150 nozares speciālisti, dzīvotņu un sugu eksperti - meklējot atbildes uz galvenajiem darba grupās izvirzītajiem jautājumiem - kas nepieciešams īpaši aizsargājamiem biotopiem, lai nodrošinātu tiem labvēlīgas aizsardzības statusu un tajos dzīvojošo sugu ekoloģiskās prasības.
 
ES nozīmes biotopu aizsardzības un  apsaimniekošanas vadlīniju rokasgrāmatas izdotas  2017. gadā.