LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Kartavkalna aleja

Foto: K. Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490400
Administratīvais iedalījums: Jaunpils novada Jaunpils pagasts
Stādīšanas gads: -, stādījuši Jaunpils baroni
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug lielu dimensiju, slaidas lapegles, sastopamas gan bioloģiski vecas, gan salīdzinoši nesen iestādītas.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: