LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Grīņu dabas rezervāts
Grīņu dabas rezervāts. Grīņu sārtene. Foto: Ērika Kļaviņa
Grīņu dabas rezervāts. Grīņu sārtene. Foto: Ērika Kļaviņa
Grīņu dabas rezervāta atrašanās vieta LatvijāAizsardzības kategorija: dabas rezervāts, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0100300
Administratīvais iedalījums:Pāvilosta novada Sakas pagasts.
Platība: 1504ha
Dibināšanas gads: 1936
Likums: lejupielādēt
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri dabas rezervāta pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
Dabas vērtības:
Aizsargājamā teritorija izveidota, lai aizsargātu ļoti retu meža augšanas apstākļu tipu - grīni, kurš sastopams tikai Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Grīnī aug īpaši aizsargājama, ļoti reta augu suga - grīņa sārtene. No aizsargājamiem augiem sastopami arī Buksbauma grīslis, Baltijas dzegužpirkstīte, Fuksa dzegužpirkstīte, stāvlapu dzegužpirkstīte, plankumainā dzegužpirkstīte, purva sūnene u.c.
Robežu shēma: lejupielādēt

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Dabas aizsardzības plāns (2008.>>2018.): lejupielādēt
Saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces 2019.gada 29. janvāra  rīkojumu Nr.1-2/14 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Grīņu dabas rezervāta dabas aizsardzības plāna darbības termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim

Pielikumi: lejupielādēt