LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Darbinieki
Departamentu un reģionālo administrāciju biroju un darbinieku kontaktinformācija
Darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Juris Jātnieks
Ģenerāldirektors
juris.jatnieks(at)daba.gov.lv
Gunta Gabrāne
Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā
29123431
gunta.gabrane(at)daba.gov.lv
Aiga Rozenberga Kvalitātes vadītāja 27850093 aiga.rozenberga(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
info(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Elīna Ezeriņa Nodaļas vadītāja 26789874 elina.ezerina(at)daba.gov.lv
info(at)daba.gov.lv
Andris Soms
Ārējo un iekštīklu administrators
26527342
andris.soms(at)daba.gov.lv
Daiga Segliņa
Grafiskā dizainere
29269631
daiga.seglina(at)daba.gov.lv
Zane Rubene Grafiskā dizainere 26357547 zane.rubene(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Gita Strode
Departamenta direktore
67509761
29455010
gita.strode(at)daba.gov.lv

Monitoringa un plānojumu nodaļa

Sintija Kotāne Nodaļas vadītāja 28332489 sintija.kotane(at)daba.gov.lv
Anita Namatēva
Vecākā eksperte
29214170
anita.namateva(at)daba.gov.lv
Ilze Sabule
Vecākā eksperte
26167297
ilze.sabule(at)daba.gov.lv
Sintija Martinsone
Vecākā eksperte
29353919
sintija.martinsone(at)daba.gov.lv
Valdis Pilāts
Vecākais eksperts
29198590
valdis.pilats(at)daba.gov.lv

Dabas datu nodaļa

Jānis Kotāns
Nodaļas vadītājs
29191498
janis.kotans(at)daba.gov.lv
Baiba Bērziņa Vecākā referente 26394973 baiba.berzina(at)daba.gov.lv
Dainis Ozols
Vecākais eksperts
26527214
dainis.ozols(at)daba.gov.lv
Kristaps Soms-Tiesnesis Kartogrāfs 26308542 kristaps.soms-tiesnesis(at)daba.gov.lv
Liene Zilvere
Kartogrāfe
liene.zilvere(at)daba.gov.lv
Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

CITES nodaļa

Jēkabs Dzenis
Nodaļas vadītājs
67509761
26101389
jekabs.dzenis(at)daba.gov.lv
Līga Krieviņa Inspektore 67509761 liga.krievina(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Iveta Timze
Departamenta direktore
67509767
29185912
iveta.timze(at)daba.gov.lv

Politikas ieviešanas un tiesību aktu uzraudzības nodaļa

Iveta Biseniece
Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja
67509767
27874738
iveta.biseniece(at)daba.gov.lv
Madara Bitmane
Vecākā eksperte
ilgstošā prombūtnē

Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļa

Ģirts Baranovskis
Nodaļas vadītājs
67509766
20233934
girts.baranovskis(at)daba.gov.lv
Artis Zelčs
Vecākais eksperts
67509766
25673400
artis.zelcs(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Centis Apenītis
Departamenta direktors
26541721
centis.apenitis(at)daba.gov.lv

Budžeta un finanšu nodaļa

Maruta Kaņepe
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
67509760
 29482323
maruta.kanepe(at)daba.gov.lv
Alda Vītola
Galvenā grāmatvede
67509760
29221695
alda.vitola(at)daba.gov.lv
Dace Grāvīte
Vecākā grāmatvede
26167292
dace.gravite(at)daba.gov.lv
Daiga Benuža
Vecākā grāmatvede
67509760
26529216
daiga.benuza(at)daba.gov.lv
Kristīne Menģele
Vecākā grāmatvede
67509760
kristine.mengele(at)daba.gov.lv

Projektu nodaļa

Aigars Pikšens
Nodaļas vadītājs
26541666
aigars.piksens(at)daba.gov.lv
Arta Krūmiņa Projektu koordinatore 26119220 arta.krumina(at)daba.gov.lv
Sandra Eglāja
Projektu vadītāja
26499872
sandra.eglaja(at)daba.gov.lv

 
Projekts REstore
Kaspars Pabērzs
vadītājs
29121093
kaspars.paberzs(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa
projekta koordinatore
29247028
everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Diāna Stendzeniece sabiedrisko attiecību speciāliste 26857898 diana.stendzeniece(at)daba.gov.lv
Laura Grīnberga
biotopu eksperte
26149306
laura.grinberga(at)daba.gov.lv
Inga Hoņavko
Vadītāja
28607129
inga.honavko(at)daba.gov.lv
Rita Arāja
sabiedrisko attiecību speciāliste
28262608
rita.araja@daba.gov.lv
Liene Jermacāne
finansiste
28675722
liene.jermacane(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa
projekta koordinatore
29247028
everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Projekts NAT-PROGRAMME
Ērika Kļaviņa
vadītāja
27878099
erika.klavina(at)daba.gov.lv
Jānis Šlūke
Sabiedrisko attiecību speciālists
22386129
janis.sluke(at)daba.gov.lv
Agnese Priede
ilgstošā prombūtnē
Andris Viesturs Urtāns
Eksperts
26535641
andris.urtans(at)daba.gov.lv
Brigita Laime
Eksperte
26592604
brigita.laime(at)lu.lv
Gints Jubelis
Finanšu speciālists
gints.jubelis(at)daba.gov.lv
Ilze Čakare
Eksperte
29430076
ilze.cakare(at)daba.gov.lv
Māris Rezgoriņš
Iepirkumu vadītājs
29424167
maris.rezgorins(at)daba.gov.lv
Sandra Ikauniece
Eksperte
26532258
sandra.ikauniece(at)daba.gov.lv
Solvita Rūsiņa
Eksperte
26380676
rusina(at)lu.lv
Irisa Mukāne
Projekta vadītāja
26107005
irisa.mukane(at)daba.gov.lv
Elīna Prikule Projekta vadītāja asistente 27794799 elina.prikule(at)daba.gov.lv
Santa Mince
Projekta grāmatvede – finansiste
santa.mince(at)daba.gov.lv
Viktors Lipskis Digitālo datu drošības kontrolieris 28308787 viktors.lipskis(at)daba.gov.lv

Personāla un lietvedības nodaļa

Dita Supe
Nodaļas vadītāja
67509545
26337555
dita.supe(at)daba.gov.lv
daba(at)daba.gov.lv
VAKANCE Personāla speciālists/e 67509545
Dace Kadiķe
ilgstošā prombūtnē
Ilona Džuržija
Vecākā lietvede
67509545
 29733453
ilona.dzurzija(at)daba.gov.lv
Kristīne Cinate ilgstošā prombūtnē
Santa Kirsanova
Vecākā lietvede
67509545
26458982
santa.kirsanova(at)daba.gov.lv

Īpašuma pārvaldības nodaļa

VAKANCE Nodaļas vadītājs/a
VAKANCE Iepirkuma vadītājs/a
Andrejs Bērze
Vecākais referents
26338809
andrejs.berze(at)daba.gov.lv
Evita Zemlīte
Vecākā referente
26408429
evita.zemlite(at)daba.gov.lv
Ieva Čurišķe
Vecākā referente
28655862
ieva.curiske(at)daba.gov.lv
Gatis Plots
Vecākais referents
26585449
gatis.plots(at)daba.gov.lv
Normunds Ignatovs
Mežsaimniecības vadītājs
26655808
normunds.ignatovs(at)daba.gov.lv
Valdis Bērze
Ēku pārvaldnieks
26328378
valdis.berze(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Kurzemes reģionālā administrācija
 Slīteres birojs
„Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis:  63286000
Fakss: 63286001
E-pasts: kurzeme(at)daba.gov.lv
Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Dace Sāmīte
ilgstošā prombūtnē

Dabas aizsardzības daļa

Raits Čakstiņš
Direktora pienākumu izpildītājs, daļas vadītājs
29494292
raits.cakstins(at)daba.gov.lv
Baiba Galniece Vecākā eksperte
29782651
baiba.galniece(at)daba.gov.lv
Vecākais valsts vides inspektors
Ingrīda Klane
Vecākā valsts vides inspektore
22001750
ingrida.klane(at)daba.gov.lv
Helmuts Hofmanis
Vecākais eksperts
26444121
helmuts.hofmanis(at)daba.gov.lv
Valerijs Vasiļjevs
Vecākais valsts vides inspektors
29186358
valerijs.vasiljevs(at)daba.gov.lv
Vilnis Skuja
Vecākais eksperts
29365230
vilnis.skuja(at)daba.gov.lv
Ziedonis Anšics Vecākais valsts vides inspektors 29118021 ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Dzintars Ozols
Daļas vadītājs
63286000
29189865
dzintars.ozols(at)daba.gov.lv
Egils Perekrests
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29332920
egils.perekrests(at)daba.gov.lv
Ilze Burnevica
Vecākā lietvede
63286000
kurzeme(at)daba.gov.lv
Ojārs Rērihs
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29466526
ojars.rerihs(at)daba.gov.lv
Slaviks Mozoļevs
Nekustamā īpašuma speciālists
63286000
26523097
slaviks.mozolevs(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Slītere"

Andra Ratkeviča
Vadītāja
63286000
28385025
andra.ratkevica(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Rēzeknes birojs
Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:  64605860, fakss: 64605225
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Daugavpils birojs
18. Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis/fakss: 22035020
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Lipušku birojs
Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads, Latvija LV-4601
Tālrunis/fakss: 28703840
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Pārvaldes Teiču DR informācijas punkts «Bērzi» Murmastienē
Murmastienē, Varakļānu nov.
Tālrunis: +371 26528739
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Anda Zeize
Direktore
29256225
anda.zeize(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Aina Skredele
Direktores vietniece, daļas vadītāja
29443384
aina.skredele(at)daba.gov.lv
Guntis Akmentiņš
Sektora vadītājs
26473408
guntis.akmentins(at)daba.gov.lv
Dace Vasiļevska
Vecākā eksperte
26121853
dace.vasilevska(at)daba.gov.lv
Inita Bružika
Vecākā eksperte
22035020
inita.bruzika(at)daba.gov.lv
Sanita Putna
Vecākā eksperte
27897716
sanita.putna(at)daba.gov.lv
Dagnis Vasiļevskis
Sektora vadītājs
26112686
dagnis.vasilevskis(at)daba.gov.lv
Alda Stepanova
ilgstošā prombūtnē
Aleksandrs Savičs
Vecākais valsts vides inspektors
28703840
aleksandrs.savics(at)daba.gov.lv
Dainis Tučs
Dabas aizsardzības vecākais speciālists
25644164
dainis.tucs(at)daba.gov.lv
Elīna Tripāne
Vecākā valsts vides inspektore
29346006
elina.tripane(at)daba.gov.lv
Irēna Skrinda
Vecākā valsts vides inspektore
26313500
irena.skrinda(at)daba.gov.lv
Ivars Leščinskis
Vecākais valsts vides inspektors
28689188
ivars.lescinskis(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Edgars Rudāns
Daļas vadītājs
29217138
edgars.rudans(at)daba.gov.lv
Andrejs Punovskis
Nekustamā īpašuma speciālists
29396136
andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv
Dainis Lesničijs
Nekustamā īpašuma speciālists
29328744
dainis.lesnicijs(at)daba.gov.lv
Elza Šļare
Vecākā lietvede
64605860
28323081
elza.slare(at)daba.gov.lv
latgale(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Rāzna"

Regīna Indriķe
Centra vadītāja
29139677
regina.indrike(at)daba.gov.lv
Irēna Broliša
Dabas izglītības darba speciālists
27892916
irena.brolisa(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Ķemeru birojs
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālrunis:  67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Andris Širovs
Direktors
67730078
29297579
andris.sirovs(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Meldra Priedēna
Direktora vietniece, daļas vadītāja
67730078
29472104
meldra.priedena(at)daba.gov.lv
Jānis Greivulis
Vecākais eksperts
26378422
janis.greivulis(at)daba.gov.lv
Gints Starts
Vecākais valsts vides inspektors
29368726
gints.starts(at)daba.gov.lv
Ieva Zviedre Vecākā valsts vides inspektore 26436297 ieva.zviedre(at)daba.gov.lv
Kārlis Lapiņš
Vecākais valsts vides inspektors
26495578
karlis.lapins(at)daba.gov.lv
Lauma Krišāne
Vecākā eksperte
27846273
lauma.krisane(at)daba.gov.lv
Rihards Ķepītis
Vecākais valsts vides inspektors
28380303
rihards.kepitis(at)daba.gov.lv
Vita Caune
Vecākā eksperte
26872625
vita.caune(at)daba.gov.lv
Daniels Elksnītis Vecākais eksperts 26430134 daniels.elksnitis(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Aivars Tomaševics
Daļas vadītājs
67730078
29185479
aivars.tomasevics(at)daba.gov.lv
Andrejs Pastars
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29391002
andrejs.pastars(at)daba.gov.lv
Lilita Dudzinska
Vecākā lietvede
67730078
26197314
lilita.dudzinska(at)daba.gov.lv
pieriga(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Agnese Balandiņa
Centra vadītāja
26424972
agnese.balandina(at)daba.gov.lv
Aija Balandiņa
Dabas izglītības darba speciāliste
29149365
aija.balandina(at)daba.gov.lv
Baiba Roga
Dabas izglītības darba speciāliste
28611079
baiba.roga(at)daba.gov.lv

Projekts HYDROPLAN

Dana Lūse
Koordinatore
29215975
dana.luse(at)daba.gov.lv
Ieva Lazda
Sabiedrības iesaistīšanas speciāliste
26577265
ieva.lazda(at)daba.gov.lv
Liene Jermacāne
Projekta grāmatvede
28675722
liene.jermacane(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Kārļukalna birojs
«Kārļukalns», Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107230; tālrunis/fakss: 65904433
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Rolands Auziņš
Direktors
29365307
rolands.auzins(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Ilze Strauta
Daļas vadītāja
29355919
ilze.strauta(at)daba.gov.lv
Arnis Lielbārdis
Sektora vadītājs
64107230
29181837
arnis.lielbardis(at)daba.gov.lv
Aldis Liepiņš
Vecākais eksperts
26535314
aldis.liepins(at)daba.gov.lv
Jānis Krūmiņš
Vecākais eksperts
64107230
29181840
janis.krumins(at)daba.gov.lv
Normunds Dzenis
Vecākais eksperts
29188794
normunds.dzenis(at)daba.gov.lv
Jānis Bušs
Sektora vadītājs
64107230
29433226
janis.buss(at)daba.gov.lv
Guntars Viļļa
Vecākais valsts vides inspektors
26537994
guntars.villa(at)daba.gov.lv
Ilze Pētersone
Vecākā valsts vides inspektore
64107230
29181843
ilze.petersone(at)daba.gov.lv
Jānis Pērle
Vecākais valsts vides inspektors
26222682
janis.perle(at)daba.gov.lv
Mārtiņš Blaus
Vecākais valsts vides inspektors
64107230
26532835
martins.blaus(at)daba.gov.lv
Rūta Zepa
Vecākā valsts vides inspektore
26361362
ruta.zepa(at)daba.gov.lv
Valda Indrēvica
Vecākā valsts vides inspektore
64107230
29172518
valda.indrevica(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Mārtiņš Zīverts
Direktora vietnieks, daļas vadītājs
29205712
martins.ziverts(at)daba.gov.lv
Alberts Vempers
Nekustamā īpašuma speciālists
29169841
alberts.vempers(at)daba.gov.lv
Ēriks Andžāns
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29433852
eriks.andzans(at)daba.gov.lv
Gintārs Rubenis
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
26418034
gintars.rubenis(at)daba.gov.lv
Gunta Kanapole
Kartogrāfe
26423589
gunta.kanapole(at)daba.gov.lv
Jolanta Skrastiņa
Vecākā lietvede
64107230
26138800
jolanta.skrastina(at)daba.gov.lv
vidzeme(at)daba.gov.lv
Līga Migliniece
Vecākā lietvede
26543912
liga.migliniece(at)daba.gov.lv
Vladislavs Grigorjevs
Nekustamā īpašuma speciālists

Dabas izglītības centrs "Pauguri"

Anda Andrušaite
Vadītāja
26433668
anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs "Vecupītes"
Baiba Līviņa-Jarohoviča
Dabas izglītības darba speciāliste

64220218

29433353
baiba.livina(at)daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Inta Soma
Dabas izglītības darba speciāliste
26329412
inta.soma(at)daba.gov.lv
Laura Taube
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore
28322436
laura.taube(at)daba.gov.lv

Līgatnes dabas takas

Inta Lange
Līgatnes dabas taku vadītāja
26340340
inta.lange(at)daba.gov.lv
Antons Murāns
Nekustamā īpašuma speciālists
26489143
Dace Vītola
Savvaļas dzīvnieku kopēja
 29323499
dace.vitola(at)daba.gov.lv
Linda Ipatjeva
Savvaļas dzīvnieku kopēja
 25990497
linda.ipatjeva(at)daba.gov.lv
Normunds Brenčs
Nekustamā īpašuma speciālists
 29774620
normunds.brencs(at)daba.gov.lv
Velga Vītola
Dabas aizsardzības vecākā speciāliste, zootehniķe
26553318
velga.vitola(at)daba.gov.lv
Vitālijs Kuzņecovs
Nekustamā īpašuma speciālists
26341010Uz augšu