LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Izsoles
Publiskas personas noma no privātpersonas vai kapitālsabiedrības

Īpašums - Biroja telpu noma Rēzeknē. Līguma darbība stermiņš 05.01.2021 - 04.01.2022, 1 gads. Vairāk informācijas>>> 
Platība - 200 m2
Kontaktpersona - Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Deniss Kuzņecovs, e-pasts deniss.kuznecovs@daba.gov.lv, tālr. +371 26408429
Pieteikšanās termiņš - 16.12.2020.


 
Nekustamā īpašuma izsole
 
Īpašums - "Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80150010401, tā daļas 0,09 ha platībā un uz tās esošais Kiosks ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 un Nojume ar kadastra apzīmējumu 80150010501002. Platība - 0,09 ha
Kontaktpersona - Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks, Administratīvās daļas vadītājs Mārtiņš Zīverts, e-pasts martins.ziverts@daba.gov.lv, tālr. +371 29205712
Pieteikšanās termiņš - 22.10.2020-30.10.2020.


 
Niedru ieguve
 
Īpašums Platība (ha) Kontaktpersona Pieteikšanās termiņš
Par tiesībām iegūt niedres īpašumā "Papes ezers", Rucavas novadā, kadastra Nr. 64840020001
un īpašumā "Tosmares ezers", Liepāja, kadastra Nr. 17000010007
 
1020 ha

88 ha
Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājsRaitis Kristiņš, e-pasts:
raitis.kristins@daba.gov.lv,
tālr. +371 29461880
 
18.12.2020.

Niedru ieguves tiesību izsoles rezultāti - Īpašums "Papes ezers", Rucavas novads, kadastra Nr. 64840020001
Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabala Nr. 1
51 Bez rezultātiem -
Nogabala Nr. 2
143 SIA “MAGNUM-G” 2120,00
Nogabala Nr. 3
84 SIA “MAGNUM-G” 1222,00
Nogabala Nr. 4
49 Bez rezultātiem -
Nogabala Nr. 5
80 Bez rezultātiem -
Nogabala Nr. 6
22 Aldis Preiss 310,00
Nogabala Nr. 7
14 Aldis Preiss 201,00
Nogabala Nr. 8
38 Aldis Preiss 1503,00
Nogabala Nr. 9
119 Aldis Preiss 4512,00
Nogabala Nr. 10
170 Kaspars Lībeks 6507,00
Nogabala Nr. 11
57 Bez rezultātiem -
Nogabala Nr. 12
81 Aldis Preiss 4815,00
Nogabala Nr. 13
87 Bez rezultātiem -
Nogabala Nr. 1
5 Bez rezultātiem -
Nogabala Nr. 2
5 SIA “MAGNUM-G” 107,00
Nogabala Nr. 3
5 Aldis Preiss 102,00
Nogabala Nr. 4
5 SIA “MAGNUM-G” 84,00
Nogabala Nr. 5
5 Aldis Preiss 102,00
 

Niedru ieguves tiesību izsoles rezultāti - Īpašums "Tosmares ezers", Liepāja, kadastra Nr. 17000010007

Īpašums Platība (ha) Pretendents, ar kuru slēgt līgumu Maksa par niedru ieguvi līguma darbības laikā EUR, bez PVN
Nogabala Nr. 1
61 SIA “MAGNUM-G” 877,00
Nogabala Nr. 2
27 SIA “MAGNUM-G” 407,00


 
Cirsmu izsole
Cirsmu izsoļu kārtība
 • Cirsmas izsoles noteikumi
 • Juridiskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
 • Fiziskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • pases vai personas apliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
 • Piedāvājuma veidne rakstiskai cirsmu izsolei juridiskām/fiziskām personām
 • Cirsmas pirkuma līguma veidne
 • Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akta veidne


Cirsmu rakstiska izsole 19.01.2021. Gaujas Nacionālajā parkā

Kontaktpersona - Dzintars Ozols, 29189865, dzintars.ozols@daba.gov.lv
 
Nevajadzīgā kustamā manta

Pašreiz nav nevajadzīgas kustamās mantas