LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
DAP normatīvie akti
Sugas un biotopi

2020. gada 14. janvāra rīkojums Nr. 1.1/12/2020  "Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu informācijai par īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu vietām"  (DOCX 0,08 MB)
 Pasākumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
* Noteiktas kā Dabas aizsardzības pārvaldes iekšējais normatīvais akts ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora 2014. gada 30. maija rīkojumu Nr. 1.1/17/2014-P


Orientēšanās sporta sacensības