LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vides monitoringa programma
Vides monitoringa programma 2015.-2020.gadam izstrādāta pamatojoties uz Vides monitoringa pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kuras apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.130 „Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”. Vides monitoringa programmas galvenais uzdevums ir radīt tādu monitoringa informācijas sistēmas struktūru, lai tiktu nodrošināta:
  • LR tiesību aktos noteikto prasību izpilde;
  • ES tiesību aktu, kā valsts politisko prioritāšu, prasību izpilde;
  • ​Starptautisko konvenciju, kurām Latvija ir pievienojusies, prasību izpilde.
 
Programmas saturs

2015 - 2020
Ievads  (PDF 0,08 MB)
1. Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programma. (PDF 3,05 MB)
2. Ūdeņu monitoringa programma. (2016. gada redakcija) (PDF 3,9 MB)

3. Zemes monitoringa programma.  (PDF 1,09 MB)

4. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. (PDF 0,58 MB)


2009 - 2012
Ievads   (PDF 0,087 MB)
1. Gaisa monitoringa programma. (PDF 1,21 MB)
2. Ūdeņu monitoringa programma. (PDF 13,15 MB)
3. Zemes monitoringa programma. (PDF 0,95 MB)
4. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma. (PDF 2,26 MB)


 

 
Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas aktualizācija (2013)