LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances
16.10.2020. Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja (-as) ierēdņa amata vieta
Pieteikšanās līdz 30.10.2020.

 
 16.10.2020.  Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja (-as) ierēdņa amata vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai vadības zinātnēs;
 • ne mazāk kā 5 gadu pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, vērtēšanas, pārvaldības vai būvniecības jomā;
 • vismaz divu gadu pieredze komandas vadīšanā pēdējo piecu gadu laikā;
 • zināšanas par administratīvo procesu iestādē, dokumentu pārvaldību, valsts pārvaldi,
 • valsts civildienestu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos piemērot;
 • pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā dabas aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • teicamas valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
 • vadīt Īpašumu pārvaldības nodaļas darbu, nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi;
 • izstrādāt valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus, organizēt un vadīt to izpildi;
 • administrēt valsts nekustamā īpašuma civiltiesisko līgumu slēgšanas procesu;
 • administrēt valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
 • pārvaldīt iestādes valdījumā un lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku;
 • nodaļas darba ietvaros nodrošināt atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām;
 • veikt izpildāmo darbu plānošanu, izmaksu noteikšanu, uzskaiti, kā arī sagatavot pārskatus par paveikto;
 • vadīt, motivēt darbiniekus;
 • konsultēt iestādes vadību un darbiniekus īpašuma pārvaldības jautājumos.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi.
Mēnešalga:1052 līdz 1382 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 3. amatu saimē, IV līmenī, 11 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 30.10.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājs"  uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 05.10.2020.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.