LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Biroja ēkas energoefektivitāte
.Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts
  

Dabas aizsardzības pārvaldes administratīvās ēkas Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

4.2.1.2/18/I/029

KONTAKTINFORMĀCIJA

pasts(at)daba.gov.lvPROJEKTA APRAKSTS

JOMA
energoefektivitāte
 
 

PROJEKTA MĒRĶIS

Būtiski paaugstināt energoefektivitāti Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā ar 2017.gada 14.novembra Valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr. NĪ/7/201, kas noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi, nodotajai administratīvajai ēkai Aiviekstes ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā.
 
 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS 

Administratīvās ēkas ārsienu atjaunošana un siltināšana, cokola atjaunošana, visu logu nomaiņa, veco durvju izņemot galveno ieejas durvju nomaiņa, bēniņu grīdas siltināšana, maģistrālo apkures sistēmas cauruļvadu nomaiņa un jauna kokskaidu granulu apkures katla uzstādīšana.

 

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Siltumenerģijas  patēriņa samazinājums  – 138.50 kWh/m2 gadā (228.30-89.80).
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 17.37% gadā.   
Samazinājums no siltumenerģijas patēriņa – 54,36%.

 
 

ĪSTENOTĀJS

Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150.
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 

PAMATDATI 

IDENTIFIKĀCIJAS Nr.
4.2.1.2/18/I/029
ĪSTENOŠANAS LAIKS
29.05.2019. - 29.04.2021.
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
71 000 EUR
ES LĪDZFINANSĒJUMS
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte 85% (60 350 EUR).
LĪDZFINANSĒJUMS
Valsts budžeta līdzekļi 15% (10 650 EUR)
FINANSĒJUMA PAMATOJUMS Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās"
4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi.
ĪSTENOŠANAS VIETA Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads.

uz augšu http://www.daba.gov.lv/upload/Image/Ilustracijas/IC_nav_UP.gif