LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2012-09-19
Ar sietiem pret Gaujmalas bebriem
Gaujmalas pļavas un vecupju ieloki aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” ir slaveni ar saviem lielajiem ozoliem un parkveida ainavām. Lai saglabātu šo pļavu vēsturisko, ainavisko un dabas aizsardzības vērtību, pēdējo desmit gadu laikā dažādu iniciatīvu ietvaros ir realizēta virkne aktivitāšu – cirsti krūmi un ozolu vainagos ieaugušie koki, ierīkoti aploki, atjaunota pļaušana un ganīšana.

Z/s “Krastiņi” ir viena no saimniecībām, kuras teritorijā atrodas daudzveidīgās pļavas, te veikti dažādi pasākumi to saglabāšanai. Diemžēl līdz ar apsaimniekošanas atsākšanu ir sarosījušies Gaujmalas bebri, kas vairs nesaudzē arī dižkoku apmēra ozolus. Lai to novērstu, jau iepriekš ap atsevišķiem kokiem ir likti metāla sieti. Nu laiks šādi aizsargāt arī pārējos.

2012.gada 15.septembrī z/s „Krastiņi” pļavās notika pasākums, kura laikā ap parkveida pļavu ozoliem, mežābelēm, gobām un citiem bioloģiski vērtīgiem kokiem to stumbru lejasdaļās tika uzlikti no bebru grauzumiem aizsargājoši metāla sieti. Talka sākās ar instruktāžu un diskusijām par to, kā izvēlēties saudzējamos kokus. Pēc instruktāžas tika uzsākts darbs, kopumā no bebru asajiem zobiem paglābjot vairāk nekā 200 kokus.


 Metāla sietu izkraušana

Talku organizēja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālo administrāciju un Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības Centrālbaltijas un Latvijas–Igaunijas programmas līdzfinansētajiem projektiem SNOWBAL un “Zaļais koridors”.
 
Informāciju sagatavoja
Sandra Ikauniece,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālās administrācijas
Projekta „Zaļais koridors” vadītāja
Tel. 26532258

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: