LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-01-18
Veiksmīgi uzsākts projekta “Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas ĪADT” noslēdzošais gads

Pēc divu gadu rosīga darba, aizvadītā gada beigās - 17.-18. decembrī - Berlīnē uz kārtējo tikšanos atkal kopā sanāca ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta “Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas ĪADT” partneru pārstāvji, lai izvērtētu līdz šim paveikto un izlemtu, kā visefektīvāk noslēgt projekta aktivitātes.
 
Lai arī šis būs projekta noslēdzošais gads, darāmā joprojām netrūkst. Tieši šogad dienas gaismu ieraudzīs “Vadlīnijas kvalitatīvai brīvprātīgā darba organizēšanai Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”. Izdevumā būs apkopota visu projekta partneru pieredze, un tas plānots kā rokasgrāmata brīvprātīgā darba organizētājiem dabas teritorijās, iedrošinot aizvien vairāk iesaistīt savā darbā brīvprātīgos, tādējādi gan palielinot dabas aizsardzībā paveikto darbu apjomu, gan dodot ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā un mūžizglītībā. Bez šī izdevuma sagatavošanas tiks pabeigts un publicēts arī pētījums par brīvprātīgā darba ietekmi Eiropas aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī notiks brīvprātīgā darba koordinatoru apmācības un šīs jomas ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni. Projekta noslēguma sanāksme paredzēta jūnijā Latvijā, kas, cerams, dos jaunu impulsu „brīvprātīgošanas” straujākai attīstībai arī mūsu nacionālajos parkos un citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
 
Vairāk par projekta tikšanos Berlīnē un citiem projekta sasniegumiem varat lasīt šeit >>>
 
Agnese Balandiņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas
Vecākā valsts vides inspektore
Projekta „Brīvprātīgā darba organizēšana Eiropas ĪADT” koordinatore

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: