LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-03-04
Izstādē „Skola 2013” popularizē dabas izglītības iespējas
Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros kopā ar projekta partneriem pagājušās nedēļas nogalē piedalījās izstādē „Skola 2013” un prezentēja dabas izglītības iespējas Latvijā, Igaunijā un Krievijā.
 
Četru dienu garumā izstādes apmeklētāji varēja iegūt informāciju par dažādām mācību iestādēm, interešu izglītību, dažādu mācību kursu piedāvājumu, tostarp arī par dabas izglītības iespējām. Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki stāstīja par Dabas izglītības centriem (DIC) Latvijas un Igaunijas reģionos, tajos pieejamajiem dabas izglītības pakalpojumiem un iespējām, ko varēs izmantot ikviens interesents. Dabas izglītības stendā viesojās gan skolotāji, gan jaunieši, gan ģimenes ar bērniem un labprāt iesaistījās ķirzaciņas Hugo piedāvātajās dabas izziņas aktivitātēs – savija Jāņu vainagu un iemācījās atpazīt aizsargājamos augus, ko vainagā nedrīkst likt, uzzināja, kas kastaņus saista ar zirgu, apskatīja vienu no Latvijas lielākajiem retumiem – ezerrieksta augli u.c. Šī ir tikai maza daļiņa no DIC piedāvājuma. Lai iepazītu to labāk, gaidīsim jūs ciemos DIC „Ziemeļvidzeme” Salacgrīvā, „Meža māja” Ķemeros, „Vecupītes” Kocēnu novadā, „Rāzna” Rēzeknes novadā un „Pauguri” Līgatnē.
 
Plašāka informācija par Dabas izglītības centriem Latvijā pieejama šeit >>>.
 
Projekts „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR jeb 1 054 190 LVL, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR jeb 948 771 LVL ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.
 
Ilze Vanaga
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: D.Segliņa

 Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: