LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-05-15
Ziemeļvidzeme pārsteidz igauņu medņu ekspertus

Mazu brīdi pirms lapu plaukšanas, pašā spilvju ziedēšanas laikā Ziemeļvidzemē viesojās Igaunijas medņu eksperti un speciālisti, lai Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta „Zaļais koridors” ietvaros iepazītos ar Latvijas pieredzi medņu riestu apsaimniekošanā. AS LVM mežos gan iepriekšējos gados, gan projekta „Zaļais koridors” laikā Latvijā veikti dažādi pasākumi medņu dzīvotņu uzlabošanai, bet Igaunijas ekspertu nostāja šajos jautājumos ir bijusi ļoti piesardzīga, valsts teritorijā līdz šim nekur nav veikti līdzīgi pasākumi.
 
Lai projekta ietvaros varētu labāk plānot medņu riestu kopšanas pasākumus Igaunijā, kā arī rosinātu ekspertu diskusijas un pieredzes apmaiņu, 30.aprīlī Vidzemi apmeklēja plaša Igaunijas delegācija – gandrīz 20 speciālisti no Valsts mežu apsaimniekošanas centra (RMK), Vides aizsardzības aģentūras (EEB), Vides monitoringa centra, Tartu Universitātes, Igaunijas Dabas zinātņu Universitātes.
 
Vispirms AS LVM speciālisti Elmārs Pēterhofs un Kaspars Liepiņš iepazīstināja ar LVM aktuālo projektu par medņu uzskaiti, riestu apsaimniekošanas plānošanu un pirmajiem rezultātiem. Tad tika apmeklēti vairāki objekti. Dažos nogabalos egle izciršana veikta pirms vairākiem gadiem, izvācot laukā paaugas un 2.stāvā egles, bet citā objektā notikusi arī grāvju aizbēršana. Mežaudzes reakcijas novērošanai ierīkoti zinātniski monitoringa parauglaukumi, kurus kontrolē LVMI „Silava” speciālisti. Tika apmeklēta arī projekta „Zaļais koridors” teritorija Ziemeru pagastā, kur paaugas egļu ciršana pierobežas medņu riestā veikta 2012.gada nogalē. Apmeklētie objekti raisīja lielu interesi Igaunijas kolēģu vidū, pasākums tika novērtēts ne tikai kā interesanta iepazīšanās ar Latvijas pieredzi, bet arī kā laba iespēja satikties dažādu institūciju pārstāvjiem un mudinājums uzsākt plašāku diskusiju savās mājās.
 
Sandra Ikauniece
projekta „Zaļais koridors” vadītāja
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes reģionālā administrācijaKomentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: