LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2013-10-07
Ar traktoriem, arkliem un zāģiem pa upēm

Lai gan Latvijā intensīvas un nesaprātīgas lauksaimniecības zemju mēslošanas laiks palicis jau pasenā pagātnē, tā sekas mēs joprojām redzam un piedzīvojam Latvijas upēs – straujteces bagātīgi pieplūdušo barības vielu rezultātā aizzēlušas zaļiem ūdens augiem, neatstājot piemērotas vietas lašveidīgo zivju nārstam.
 
Pēdējos gados dažādu projektu ietvaros vairākās Latvijas upēs ir veikta jauna veida apsaimniekošana, ko varētu saukt par "upju ravēšanu”. Ar traktortehniku tiek irdināta upes gultne, ar saknēm izraujot bagātīgi sazēlušos ūdens augus, un pēc tam tos savācot un nogādājot krastā. Tādā veidā upē tiek atsegti lašveidīgo zivju nārstam tik svarīgiem oļi un akmentiņi, bet augu zaļā masa izņemta no turpmākas barības vielu aprites upē.
 
Dažādu projektu ietvaros šādas aktivitātes veiktas vairākās upēs – Salacā, Mūsā un Ventā. Pirmā no upēm bija Salaca, kurā Andra Urtāna vadībā tika uzsākta šādu darbu veikšana, pamazām pierādot, ka aizaugošo upju stāvokli ir iespējams uzlabot . Ja augu zaļā masa ir ļoti liela un barības vielas gruntī uzkrājušās biezā slānī, šādi darbi, iespējams, jāveic atkārtoti.  
 
Septembrī projekta „Zaļais koridors” ietvaros līdzīgi darbi veikti Gaujā, netālu no Vizlas ietekas, kur upes līkumos uzkrājušās barības vielas, radot zāļu audzes un nosedzot upē straujteci. 700 metru garumā visā upes platumā, izmantojot traktoru ar speciāli konstruētu arklu, veikta grunts irdināšana. Savāktie ūdensaugi novietoti kaudzēs virs plūdu līnijas turpmākai deponēšanai.
 
Citi darbi tika veikti Vecpalsā. Upes līkumus bija nosprostojis milzīgs koku sagāzums, ko pavasara pali bija gadiem ilgi nesuši un krāvuši lielā, garā kaudzē. Ar cilvēka roku spēku vien tur nekas vairs nebija līdzams, tāpēc darbos tika izmantots hidromanipulators ar 7,5 m garu strēli, piepalīdzot ar rokas motorzāģiem, bet bezcerīgākos gadījumos pat veicot sagāzto koku dambja virsējās daļas dedzināšanu. Rezultātā Vecpalsas līkumi 2 km garumā atbrīvoti no koku sanesumiem un upe brīvi pieejama lašveidīgajām zivīm nārstošanai, un ūdenstūristiem nākošajā pavasarī būs iespējams baudīt Vecpalsas lejteces līkumus.
 
 
Sandra Ikauniece
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas
projekta „Zaļais koridors” vadītāja
 
Finansējums projektam piešķirts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: