LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2010-03-31
Konkurss 6. -7. klašu skolēniem „Saudzēsim mitrājus kopā! Pievienojies!“

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Back to nature" jeb „Atpakaļ dabā“ (2009-2011) ietvaros tiek īstenotas vides izglītības aktivitātes, kuru galvenā tēma ir mitrāji.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par mitrājiem, to nozīmi un vērtībām, no 2010. gada 1. aprīļa līdz 1. maijam tiek organizēts konkurss „Saudzēsim mitrājus kopā! Pievienojies!“.

Konkursā aicinām piedalīties 6.-7. klašu jauniešus (13 līdz 14 gadus vecus) no Gaujas nacionālā parka vai Ķemeru nacionālā parka teritorijām vai to tuvākās apkārtnes, kuri bez maksas varēs piedalīties starptautiskā dabas izpētes nometnē Dienvidigaunijā no 9.-11. jūnijam.

Pretendentiem pareizi jāatbild uz viktorīnas jautājumiem par mitrāju tēmu. Atbildēm jābūt īsām un konkrētām, bez ilustrācijām. Klāt jāpievieno īsa motivācijas vēstule, kādēļ jaunietis vēlas piedalīties starptautiskajā nometnē un savs angļu valodas zināšanu novērtējums (nometnē darba valoda būs angļu valoda). Jābūt pievienotai arī kontakta informācijai - adrese, e-pasts, telefona numurs. Motivācijas vēstulē jābūt atzīmei par vecāku piekrišanu bērna iespējamajai dalībai starptautiskajā nometnē.
Nometnē paredzēts piedalīties 30 jauniešiem (15 no Latvijas, 15 no Igaunijas).

Darbus jāiesūta uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv vai jāiesniedz personīgi līdz š.g. 1. maijam, Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas NP administrācijā, Siguldā, Baznīcas ielā 3, LV-2150. Ja vēstule tiek sūtīta pa pastu – pasta zīmogs - 1. maijs.

Vērtēšanas kritēriji – pareizas atbildes uz viktorīnas jautājumiem, skaidri pausta motivācija dalībai nometnē, kā arī savu angļu valodas zināšanu novērtējums. Nepieciešamības gadījumā tiks ņemta vērā pieteikumu iesūtīšanas secība (laiks).

Iesūtīto darbu izvērtēšana notiks līdz 14. maijam. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks ievietota Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/atpakal_daba_back_to_nature/aktualitates
 

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv
vai zvanīt uz telefona numuru 29433353

Viktorīnas jautājumi:

1. Nosauc, kādus mitrāju veidus Tu zini?
2. Kādas ir mitrāju funkcijas un vērtības?
3. Kurā datumā tiek atzīmēta Starptautiskā mitrāju diena?
4. Kas ir palieņu pļavas?
5. Kā rodas purvi?
6. Kāda ir purvu nozīme dabā?
7. Kāda tipa purvi Latvijā ir sastopami visvairāk?
8. Par cik vidēji gadā pieaug kūdras slānis?
9. Kā sauc mežu tipu, kurā kokaudzi veido melnalkšņi kopā ar bērziem?
10. Kas ir avoksnājs?
11. Cik un kādi Latvijā ir nacionālie parki?

 


Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: