LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2019-01-23
Starptautiskajā Mitrāju dienā aicina iepazīt purvu un citu mitrāju lomu klimata pārmaiņu mazināšanā


Nākamajā nedēļas nogalē 2. februārī ar izzinošām aktivitātēm dabā, talku un pārgājienu Dabas aizsardzības pārvalde aicina atzīmēt Starptautisko mitrāju dienu, kuras tēma šogad – mitrāji un klimata pārmaiņas.


Šajā dienā Ķemeru Nacionālajā parkā, turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai” plānots no kokiem un krūmiem attīrīt Kaņiera ezera piekrastē esošo kaļķaino zāļu purvu, taču mitrājiem veltīti pasākumi dažādās Latvijas vietās norisināsies vēl visu februāri.

Mitrāji kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan cilvēka dzīvē. Tie dabā funkcionē kā dabiskie ūdens filtri, ūdens uzkrājēji plūdu laikā, klimata pārmaiņu novērsēji, kā arī mitrāji ir mājvieta dažādu sugu augiem un dzīvniekiem, kas īpaši pielāgojušies dzīvei pārmitros apstākļos.

Pasaules Mitrāju dienā ik gadu februāra sākumā ikviens ir aicināts apzināties mitrāju nozīmi un šogad tā veltīta tematam “Mitrāji un klimata pārmaiņas”.

“Klimata pārmaiņu izraisītāji esam mēs paši – cilvēki. Ar savu neapdomīgo rīcību pēdējās gadu desmitgadēs esam sekmējuši daudzu mitrāju bojāeju. Tādēļ šajā Mitrāju dienā vēlamies sniegt iespēju paveikt ko labu dabas saglabāšanā, veicinot starptautiski nozīmīgā mitrāja – Kaņiera ezera – ainavas saglabāšanu ne vien savai, bet arī nākamajām paaudzēm,” par pasākumu Ķemeru Nacionālajā parkā stāsta tā organizatore Aija Balandiņa.

Viens no pasākumiem, kas veltīts Mitrāju dienai, norisināsies jau 1. februārī Varakļānu novada muzejā un tas būs veltīts  Teiču dabas rezervātam. Tā laikā interesentiem būs iespēja iepazīt Teiču dabas rezervāta fonda veidoto ceļojošo fotoizstādi, tikties ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru, ilggadēju Teiču dabas rezervāta direktoru Juri Jātnieku, uzklausīt stāstus un uzdot jautājumus par mitrāju apsaimniekošanu un saglabāšanu.
 
Savukārt 8. februārī plkst. 10.00 notiks talka dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, kuras laikā no krūmiem iecerēts atbrīvot šajā teritorijā esošajos dīķos mākslīgi veidotās salas, radot labvēlīgākus ligzdošanas apstākļus ūdensputniem.
 
Mitrāji nav tikai zāļu un kūdras purvi, kā biežāk pierasts domāt, tie ir arī palienes, mitrās pļavas, upes un ezeri, kā arī piekraste un dumbrāji un vienu no šiem mitrāju veidiem visu februāri piedāvā iepazīt dabas izglītības centrs “Ziemeļvidzeme” Salacgrīvā. Iepriekš piesakoties, 6-20 cilvēku lielām grupām iespējams doties pārgājienā “Dumbrāji, niedrāji, jūras piekraste” Kuivižos. Savukārt Mitrāju dienā, 2. februārī dabas izglītības centrā iespējams apmeklēt izstādi, izspēlēt spēli “Purva atklājējs” un veidot mitrāju kolāžas.
 
Starptautiskā mitrāju diena tiek atzīmēta kopš Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā.
 
Par mitrājiem:
Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss. Nozīmīgākās mitrāju platības Latvijā veido – vairāk nekā 12 400 upes un 2256 ezeri, kas ir lielāki par vienu hektāru, kopā ar mākslīgajām ūdenskrātuvēm aizņemot ap 3,7 % no Latvijas teritorijas. Nosacīti neskarti purvi aizņem 4,9 %, bet kūdras purvi aizņem 10,4% no Latvijas teritorijas.
Mitrājiem ir nozīmīga ekonomiskā, zinātniskā, kultūrvēsturiskā un rekreācijas vērtība. Tie regulē ūdens režīmu, palīdz samazināt plūdus, veic ūdeņu attīrīšanu un papildina ar ūdeni gruntsūdeņus. Mitrāji ir arī nozīmīgi klimata pārmaiņu samazināšanā, jo tie piesaista ievērojamu  daudzumu no pasaules sauszemes oglekļa krājumiem.  Mitrāji ir arī dzīvesvieta neskaitāmām augu un dzīvnieku sugām.
Vairāk par mitrājiem un Ramsāres konvenciju iespējams uzzināt Pārvaldes interneta vietnē: https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/ramsar_mitraji/.
 

Mitrāju dienas pasākumi Latvijā:Mitrāju dienas pasākums Varakļānos un tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes vadību
Kad: piektdien, 1. februārī plkst. 10.00
Kur: Varakļānu novada muzejā Pils ielā 29, Varakļānos;
Norise: Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja iepazīt Teiču dabas fonda  veidoto ceļojošo digitālo foto izstādi, tikties ar Pārvaldes ģenerāldirektoru Juri Jātnieku un Latgales reģionālās administrācijas darbiniekiem, uzklausīt stāstus un  uzdot sev interesējošus jautājumus par mitrājiem, to apsaimniekošanu un saglabāšanu.
Mitrāju dienas talka Ķemeru Nacionālajā parkā

Kad: sestdien, 2. februārī plkst. 11.00
Kur: pie Kaņiera pilskalna takas, nokļūšana pasākuma vietā: https://ej.uz/Kaniera_pilskalns/
Norise: Pasākuma laikā turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai” plānots no kokiem un krūmiem attīrīt Kaņiera ezera piekrastē esošo kaļķaino zāļu purvu.  Pēc labā darba paredzēta kopīga zupas baudīšana, kā arī pastaiga ap Kaņiera ezeru un stāsts par mitrājiem. Dalība pasākumā – bez maksas, taču nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 28611079 (Baiba). Pasākuma laikā paredzēta lieko koku un krūmu savākšana vairākās ugunskura vietās, darbošanās notiks mitrājā, tādēļ nepieciešams vilkt laika un darba apstākļiem atbilstošu apģērbu, kājās – mitrumizturīgus apavus, vislabāk – gumijas zābakus.
Talkas kaļķaino zāļu purvu atjaunošanai paredzēts organizēt visu februāri, tādēļ, ja nav iespējams piedalīties īpašajā Mitrāju dienas pasākumā, taču ir interese līdzīgu pasākumu noorganizēt savam darba kolektīvam vai interešu pulciņam, lūgums sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi pa tālr. 28611079. Vairāk par iniciatīvu “Daru labu dabai” mājaslapā www.darudabai.lv.
 Mitrāju dienas aktivitātes dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme”

Kad: sestdien, 2. februārī no plkst. 11.00 līdz 14.00
Kur: Dabas izglītības centrs “Ziemeļvidzeme”, Salacgrīva, Rīgas iela 10a
Norise: Lai iegūtu izpratni par mitrājos notiekošajiem procesiem un likumsakarībām, zinātkārie dabas draugi ir aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs. Būs iespēja apmeklēt Latvijas mitrājiem veltītu izstādi, izspēlēt spēli “Purva atklājējs” un veidot mitrāju kolāžas.
 
Pārgājiens “Dumbrāji, niedrāji un jūras piekraste”
Kad: No 4. februāra līdz 2. martam
Kur: pulcēšanās pie Kuivižu skatu laukuma Salacgrīvas novadā, Tallinas šosejas labajā pusē
Norise: Iepriekš piesakoties, 6 līdz 20 cilvēku grupām iespējams doties pārgājienā pa piekrastes dumbrājiem, niedrājiem, iepazīt te mītošās putnu sugas, izlauzties cauri niedrēm līdz jūrai, izpētīt ledus rakstus, iepazīt melnalkšņa audzes un spurdzes un vītolu “rozes”. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26329412 (Inta).

Talka dabas liegumā “Lubāna mitrājs”
Kad: piektdien, 8. februārī
Kur: dabas liegumā “Lubāna mitrājs”, precīzas koordinātes tuvāk pasākumam Pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv
Norise: Talkā, turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai”, ietvaros plānots no krūmiem atbrīvot Lubāna mitrāja dīķos  mākslīgi veidotās salas, tā radot labvēlīgākus ligzdošanas apstākļus ūdensputniem. Darbošanās notiks mitrājā, tādēļ nepieciešams vilkt laika un darba apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Pēc labā darba paredzēta kopīgas pusdienas dabā un stāsts par mitrājiem.
 
Zaļā pēcpusdiena Rugājos par mitrājiem
Kad: otrdien, 12. februārī plkst. 15.00
Kur: Rugāju novada bibliotēkā,  Kurmenes iela 36, Rugājos;
Norise: Vietējie iedzīvotāji un ikviens interesents aicināt apmeklēt Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas rīkoto Zaļo pēcpusdienu “Mitrāji Latvijas dabā. Kā tie mazina klimata pārmaiņa”.
 
Pārgājiens “Izbaudi ziemu mitrājā- Stompaku purvā” 
Kad: sestdien, 16. februārī
Kur: dabas liegums “Stompaku purvs, stāvlaukums pie dabas takas. Precīzas koordinātes tuvāk pasākumam Pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv;
Norise: Gida pavadībā būs iespējams doties pārgājienā pa Stompaku purvu, kopējais maršruta garums ap 5 kilometri. Dalība bez maksas, lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni  29139677 (Regīna).
 
Zaļā pēcpusdiena Rudzātos par mitrājiem
Kad: trešdien, 20. februārī plkst. 15.00
Kur: Līvānu novada Rudzātu  bibliotēkā, Miera iela 1, Rudzāti;
Norise: Vietējie iedzīvotāji un ikviens interesents aicināt apmeklēt Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas rīkoto Zaļo pēcpusdienu “Mitrāji Latvijas dabā. Kā tie mazina klimata pārmaiņa”.
 
Pārgājiens uz Lielo Pelečāres purvu
Kad: sestdien, 23. februārī plkst. 11.00
Kur: pie Pelečāres purva, aiz “Bērzu” mājām, https://ej.uz/Pelecares_pargajiens
Norise: Mitrāju mēneša noslēgumā Dabas aizsardzības pārvalde aicina doties pārgājienā “Uz Lielo Pelečāres purvu -  Ramsāres mitrāju Latvijā!”. Pārgājiens tiek rīkots sadarbībā  ar Krustpils novada pašvaldību, pieteikšanās līdz 20.februārim par tālruni 28311364.
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: