LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2019-10-30
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora amatā iecelts Andrejs Svilāns
Andrejs Svilāns

Par Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) ģenerāldirektoru kļūs Andrejs Svilāns. Ģenerāldirektora pienākumus A.Svilāns sāks pildīt no šī gada 1.novembra. Līdz šim Svilāns bijis VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” direktors un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktora vietnieks.


Kā būtiskāku prioritāti jaunajā amatā A.Svilāns uzsver sabiedrības izpratnes veicināšanu par dabas aizsardzības un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tikpat svarīga ir ekonomisko un dabas aizsardzības interešu sabalansēšana, konstruktīva dialoga veicināšana starp iesaistītajām pusēm un kompromisu risinājumu  atrašana.

Līdzās vides izglītības darbam un dažādu ar dabas informāciju un izglītību saistītu institūciju sadarbības veicināšanai, kā būtisku prioritāti A.Svilāns norādīja priekšnosacījumu izveidi labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā, pabeidzot dabas vērtību apzināšanas un uzskaites projektu “Dabas skaitīšana” un veicot iegūto datu izvērtēšanu.

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem par ES nozīmes biotopiem tālākas izmaiņas varētu būt gan normatīvo dokumentu līmenī, gan praktiskajā dabas vērtību apsaimniekošanā. Iespējami tuvā nākotnē tiks plānotas arī vizītes uz reģionālajiem birojiem, kā arī tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, kuru teritorijās atrodas nozīmīgākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.

A.Svilāns ir ieguvis augstāko izglītību dabas zinātņu jomā - Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, studējis doktorantūrā Daugavpils Universitātē, papildinājis zināšanas Humbolta Universitātē Berlīnē un  Reinas Fridriha Vilhelma Universitāte Bonnā. LU programmas "Praktiskā pedagoģija darba vidē balstītu mācību īstenošanai" ietvaros ieguvis tiesības veikt pedagoģisko darbību.

Kopš 1991. gada strādājot Nacionālajā botāniskā dārza (NBD) Dendrofloras nodaļā (biologs, zinātniskais asistents, nodaļas vadītājs), NBD kolekciju un ekspozīciju kuratora un kopš 2006.gada Nacionālā botāniskā dārza direktora amatā,  A.Svilāns ir ieguvis plašu un vispusīgu profesionālo pieredzi iestādes vadībā un plašas zināšanas par valsts pārvaldes, administratīvā procesa un dabas aizsardzības politikas īstenošanas jautājumiem. 

Savu eksperta darbību dendroloģijā A.Svilāns ir pierādījis kā Latvijas Dendrologu biedrības eksperts, ilgstoši bijis Nacionālās augu šķirņu padomes dekoratīvo augu ekspertu grupas vadītājs. A.Svilāns ir vadījis, konsultējis vai veicis ekspertīzi vairākiem desmitiem veco muižu parku un citu dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanas plāniem. Ir vadījis potenciāli aizsargājamo aleju izpētes projektu, kas kļuva par pamatu valsts mēroga normatīvo dokumentu izstrādāšanā par aizsargājamām alejām. Kā eksperts piedalījies valsts un pašvaldību mēroga dabas aizsardzības normatīvo dokumentu izstrādes darba grupās.

A.Svilāns ir vairāku desmitu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors vai līdzautors par dabas un dārzkopības tēmām (Mazā ūdensroze Nymphaea tetragona Georgi Latvijā. (2019), Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem (2018), Latvisks dārzs (2017), Dekoratīvie krūmi (2014), Augi kā latgaliskās identitātes zīme kultūrainavā, rakstos un stāstos (2012), Skujkoki dārzā (2009) u.c.)).

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: