LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2010-02-11
Mitrāju dienai veltīts seminārs
8. februārī - Dabas aizsardzības pārvaldē, Siguldā tika rīkots mitrāju dienai veltīts seminārs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju darbiniekiem un sadarbības partneru pārstāvjiem. Seminārs notika Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Atpakaļ pie dabas” ietvaros.
 
Informatīvajā seminārā uzstājās un pieredzē par mitrāju atjaunošanu un apsaimniekošanu dalījās pieredzējuši eksperti dabas aizsardzības jomā - Andris Urtāns, Meldra Langenfelde un Valdis Pilāts.
 
Seminārā Dabas izglītības, saziņas un kontroles nodaļas speciāliste Meldra Langenfelde stāstīja par Ramsāres konvencijas un Mitrāju dienas atzīmēšanas nozīmi, DAP Gaujas nacionālā parka administrācijas pārstāvis Valdis Pilāts - par dabas vērtībām, kas sastopamas Latvijas mitrājos, mitrājiem agrāk un mūsdienās, savukārt Andris Urtāns uzstājās ar prezentāciju „Mazo upju fenomens”, stāstot par floras un faunas bagātībām Latvijas mazajās upēs, upes un to piekrasti kā bioloģisko sistēmu, kā arī par aizsargjoslu nozīmi un par nozīmīgākajiem ieguvumiem mazo upju atjaunošanas darbu rezultātā. Tāpat semināra apmeklētājiem tika piedāvāts apgūt jaunas vides izglītības aktivitātes, kuras vēlāk īpaši aizsargājamo teritoriju administrāciju darbinieki varēs izmantot savā ikdienas darbā.
 
2. februāris pieņemts par Starptautisko Mitrāju dienu, atzīmējot 1997.gada parakstītās Ramsāres konvencijas gadskārtu un aktualizējot jautājumus par mitrāju aizsardzību. Ramsāres jeb Mitrāju konvencija, kura tika parakstīta 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē, ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas noteikts kādai specifiskai ekosistēmai. Šobrīd Mitrāju konvencijai pievienojušās 159 valstis, kas apvieno 1886 starptautiskas nozīmes mitrājus. Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas - Kaņiera ezers, Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss.
 
Projektu EU 30063 „Atpakaļ pie dabas” daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 
Informāciju sagatavoja Gaujas NP fonda projekta "Atpakaļ dabā" sabiedrisko attiecību speciāliste Rita Jakovļeva

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: