LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2009-08-13
Projekta ietvaros top informatīvi materiāli, izstāde par mitrāju tēmu un
Pašlaik projekta ietvaros norit darbs pie informatīva un izglītojoša rakstura kompaktdiska par sikspārņiem, to izplatību un sastopamākajām sugām Latvijā un Igaunijā. To nākotnē varēs izmantot pedagogi vispārizglītojošajās skolās, kā arī citi interesenti. Kompaktdisks tiks sagatavots gan latviešu, gan angļu un igauņu valodās. Tāpat rit darbs pie noteicēja izveides "Gauja - mitrāju pērle", kas būs vērtīgs izglītojošais materiāls augu un dzīvnieku sugu iepazīšanā. Tiek strādāts arī pie darba lapu izstrādes par purvu, kultūras un dabas vērtībām mitrājos, kā arī top izstāde par mitrāju tēmu, kura vēstīs par to, kas ir mitrāji kā biotops, kāpēc tas ir vērtīgs un saudzējams.
 
Drīzumā tiks uzsākta "Āra klases" būvniecība Līgatnes dabas takās pie Meža skolas "Pauguri". "Āra klasei" būs sevišķa nozīme vides izglītības darba veicināšanā, jo līdz ar tās izveidi dažāda lieluma bērnu un jauniešu grupām būs iespēja nodrošināt apmācību āra apstākļos.
 
Pasākumi tiek veikti Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Back to nature" jeb "Atpakaļ pie dabas" ietvaros.
 
Informāciju sagatavoja Gaujas NP fonda projekta "Atpakaļ dabā" sabiedrisko attiecību speciāliste Rita Jakovļeva

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: