LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-05-24
Norisinājušās vides inspektoru apmācības

Š.g. 23. maijā Dabas aizsardzības pārvaldē norisinājās pirmās valsts vides inspektoru apmācības „Administratīvais process un administratīvā pārkāpuma lietvedība” Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide” ietvaros.

Apmācības vadīja Valsts vides dienesta (VVD) Juridiskā departamenta vadītāja Laura Rozenberga. Apmācību laikā tika apskatīti šādi temati:
- administratīvais process iestādē - administratīvā procesa principi, normatīvo aktu hierarhija un interpretācija, atsauču noformēšana uz normatīviem aktiem, iedzīvotāju iesniegumu izskatīšana un attiecīgā dokumenta sagatavošana;
- administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšana un pierādījumi - pārbaudes akts, izņemšanas protokols, apskates protokols, dienesta ziņojums, paskaidrojumi, fotogrāfijas, videomateriāls, administratīvā pārkāpuma protokols;
- administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana. Lietas dalībnieki un lēmums administratīvā pārkāpuma lietā.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2011.gada septembrim. Tas sniegs ieguldījumu nākotnes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā, veicinot aizsargājamo dabas teritoriju darbinieku – vides inspektoru efektīvāku darbu ar vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām, uzņēmējiem un citām mērķauditorijām.

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: daba.gov.lv administrācija
2011-10-12 12:13

Patlaban projekts ir noslēdzies, tā ietvaros Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju un saņēmuši apmācību beigšanas atestātus. Tuvākajā laikā gan nav paredzēts ieviest līdzīgu projektu, taču ja ir radusies specifiska interese par projektu, tā metodoloģiju u.c.jautājumiem, lūdzams sazināties ar projekta vadītāju Meldru Langenfeldi - meldra.langenfelde@daba.gov.lv.


svaa.lv
2011-09-25 10:23

Ļoti interesē kad notiks atkārtota atestācija ?