LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-09-26
Dabas aizsardzības pārvaldē - brīvprātīgā no Vācijas
GRUNDTVIG Mūžizglītības programmas "Brīvprātīgo darba organizēšana Eiropas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" ietvaros laika posmā no 1. līdz 21.septembrim Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajā administrācijā darbojās brīvprātīgā no Vācijas, Lejassaksijas Elbas upes ielejas biosfēras rezervāta - Anna Brauere (Anna Brauer). Annas ikdienas gaitas administrācijā koordinēja pieredzējušais vides inspektors Guntars Viļļa, kuram darbs ar ārvalstu brīvprātīgo bija pirmā pieredze.
 
Anna ikdienā asistēja vides inspektora veiktajos kontroles reidos dažādās Vidzemes reģiona īpaši aizsargājamās teritorijās – pārsvarā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Anna dalās savos iespaidos: "Vācijā ir neliela purvu daudzveidība, līdz ar to piedalīties kontroles reidā uz purvu – ekosistēmu, kurā nekad agrāk nebiju bijusi, man bija unikāla pieredze. Turklāt sapratu, ka purvā ik uz soļa jābūt sevišķi uzmanīgam!". Annas darbs saistījās arī ar vides izglītības spēļu tulkošanu no vācu uz angļu valodu. „Šis pienākums palīdzēja man izprast vides izglītības nozīmību. Uzzināju, kā, izmantojot spēles, var atraktīvi mācīt bērniem izprast sakarības dabā," apgalvo Anna.
 
Anna ir ieguvusi izglītību bioloģijas un ekoloģijas jomā, kas mudinājusi viņu gūt praktisku pieredzi dabas aizsardzības nozarē. Anna apgalvo, ka nākotnē viņa vēlētos darīt vairāk praktiskas lietas dabā un norāda, ka viņas mērķis ir izvairīties no šauras profesionālās specializācijas. Piemēram, vides inspektoru ikdiena sastāv no dažādiem uzdevumiem dabā, un inspektori ir profesionāļi dažādās jomās - vides izglītībā, tūrismā u.c. Anna gan norāda uz atšķirībām starp Vācijas un Latvijas dabas sargiem -Vācijā vides inspektori ir vairāk specializējušies kādā šaurākā nozarē, savukārt, Latvijā to specializācija ir plašāka, vispusīgāka.
 
Annas interese un vaļasprieks ir ornitoloģija, īpaši viņu aizrauj putnu migrācijas pētīšana, tāpēc viņai būtiska zināšanu apmaiņa par putnu migrācijas vietām starp Latviju un Vāciju - "mums ir daudz putnu, kas barojas mūsu pļavās un nāk tieši no Latvijas".
 
Anna uzskata, ka Latvija ir neliela valsts, kas interesanta ar savu vēsturi un ainavām. "Man tiešām patīk, ka Latvijā ir novērojama daudzveidīga ainava - gan dabiski veidojusies, gan kultivēta, daudz mežu un pļavu, ābeļu, dārzu un ciematu. Man sevišķi iespaidīga liekas jūsu bagātā vēsture un tas, ka latvieši ir ļoti lepni par savu valsti – tas ir jauki", saka Anna.
 
Vaicāta par nākotnes plāniem Anna atbild: "Daba nezina robežas, tāpēc es vēlētos turpināt darbu starptautiskā līmenī. Esmu ieinteresēta saglabāt saikni starp dažādām Eiropas valstīm attiecībā uz dabu un tās saglabāšanu. Piemēram, vēlētos uzlabot situāciju komunikācijas jomā par putnu migrāciju, komunicēt par šo tematu vairāk starptautiskā līmenī. Vēl man ir ideja un apņemšanās stiprināt jauno reindžeru kustību, kā arī uzlabot Eiropas Brīvprātīgo kustību Lejassaksijas Elbas upes ielejas biosfēras rezervātā”.
 
Foto: No kreisās - Dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītāja Meldra Langenfelde, brīvprātīgā - Anna Brauer.
 
Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: