LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Ziņas

2011-11-21
Norisināsies seminārs par brīvprātīgo darba organizēšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Š.g. 23.un 24.novembrī Dabas aizsardzības pārvalde organizēs semināru „Brīvprātīgošana Latvijas dabai ir svarīga” (Green Volunteering in Latvia Matters). Seminārs tiek organizēts Starptautiskā Brīvprātīgo gada un GRUNDTVIG daudzpusējā projekta „Brīvprātīgo darba organizēšana Eiropas ĪADT” ietvaros.
 
Seminārs sniegs zināšanas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) reģionālo administrāciju darbiniekiem, kā prasmīgāk vadīt un organizēt brīvprātīgo darbu. Semināra ietvaros tiks sniegts vēsturisks ieskats brīvprātīgā darba attīstībā, stāstīts par brīvprātīgā darba veidiem un nepieciešamajiem resursiem, kā arī akcentētas brīvprātīgā darba iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tāpat tiks diskutēts par mūsdienīgiem un radošiem brīvprātīgā darba veidiem un brīvprātīgo darba plānošanu.
             
Gan Latvijas, gan Eiropas brīvprātīgie līdz šim veikuši daudzus vērtīgus un lietderīgus darbus, palīdzot ĪADT reģionālo administrāciju darbiniekiem veicināt ar dabas aizsardzību saistītas aktivitātes. Brīvprātīgie ir iniciējuši dažādas teritoriju sakopšanas, infrastruktūras uzlabošanas talkas, kuras norisinājušās pieredzējušu dabas aizsardzības jomas darbinieku vadībā, snieguši palīdzību tūristu uzskaitē ĪADT, vides izglītības darbā, informatīvo materiālu sagatavošanā un citos nozīmīgos darbos. Šo iemeslu dēļ brīvprātīgais darbs ir nozīmīgs ĪADT ilgtspējīgas attīstības veicinātājs.
 
Eiropas Savienības Padome 2011.gadu pasludinājusi par Eiropas brīvprātīgā darba gadu. Tā mērķis ir veicināt un atbalstīt dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus radīt tādus nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai Eiropas Savienībā.
 
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 
Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: