attels

Dabas izglītības centrā „Meža māja” ikviens aicināts iegriezties sestdien, 22. februārī, kad šeit būs atvērto durvju diena ar tematisko pasākumu „Februāris – mitrāju mēnesis”. Apmeklētājiem vēlreiz būs iespēja pārliecināties, ka Ķemeru nacionālais parks ir mitrāju parks, jo visas aktivitātes „Meža mājā” šajā dienā būs saistītas ar mitrājiem.

 

Jau pierasts, ka ziemas mēnešos „Meža mājā” ir mazāk apmeklētāju, tomēr arī ziemā daba piedāvā daudz neredzētu brīnumu, un daļa no tiem ienāks pasildīties iekštelpās, kur ciemos gaidīsim arī jūs!

 

„Meža mājas” īpašais mitrāju mēneša piedāvājums – piemiņas balviņa katram apmeklētājam vai ģimenei, kas varēs noskaitīt tautasdziesmu par kādu no populārākajiem mitrājiem – ezeru, upi vai purvu.

 

„Meža mājas” darba laiks sestdienā, 22. februārī būs plkst. 10:00 - 15:00.

 

Sīkāka informācija par atvērto durvju dienas norisi skatāma šeit >>>.

Missing multivides elements.

 

Aija Pendere

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības speciāliste

Foto: I.Vanaga

Dabas izglītības centrs tapis Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Cilvēki un daba" ietvaros. Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.