attels

Dabas izglītības centrā „Meža māja” ikviens aicināts iegriezties sestdien, 22. martā, kad šeit būs atvērto durvju diena ar tematisko pasākumu „Pasaules Ūdens diena”. Apmeklētājiem šoreiz būs iespēja uzzināt jaunas un vēl nezināmas lietas, tāpat arī atsvaidzināt esošās zināšanas par ūdeni un tā nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.

 

Būs gan radošās darbnīcas, gan zīmējumu konkurss „Ūdens un enerģija”. Īpašā nodarbībā plkst.12.00 iepazīsim tuvāk ūdeni un tā īpašības. Pēc nodarbības būs iespējams apmeklēt izstādi par Ķemeru nacionālā parka dabas vērtībām „Ieraugi to, ko citi neredz!”, arī spēlēt dažādas vides izziņas spēles.

 

Ja vēlēsieties doties nelielā pastaigā pa Ķemeru parku, varēsiet paši pārliecināties par vairākām būtiskām ūdens īpašībām dabā. Informācijas centrā būs pieejamas tūrisma kartes un dažādi informācijas materiāli.

 

„Meža mājas” darba laiks sestdien, 22. martā būs no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00.

 

Sīkāka informācija par atvērto durvju dienas norisi >>>.

Missing multivides elements.

Dabas izglītības centrs "Meža māja" tapis projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros. Projekts tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Aija Pendere

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības speciāliste

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.