attels

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros ir izsludināts starptautisks radošo darbu konkurss skolēniem, kurā aicināti piedalīties arī jaunieši no Latvijas.

 

Konkursa mērķis ir starptautiskās sadarbības veicināšana starp Igaunijas, Latvijas un Krievijas skolēniem vides izglītības un apkārtējās vides izpētes jomā. Jaunieši vecumā no 14 – 17 gadiem tiek aicināti līdz 2014. gada 1. martam iesniegt fotogrāfiju, bukletu vai plakātu par kādu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Latvijā. Konkursa noslēgumā Pleskavā tiks rīkota starptautiska skolēnu radošo darbu izstāde „People with nature“.

 

Radošie darbus var iesniegt:

  • Latvijā. Sūtot uz e-pasta adresi baiba.livina@daba.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas 7, Sigulda, LV-215,
  • Igaunijā. Vides izglītības centrs, Kompanii 10, Tartu, tālr.: +372 55983328, E-pasts: kersti.sogel@teec.ee,
  • Krievijā. Valsts budžeta izglītības iestāde bērnu papildu izglītībai „Pleskavas apgabala apdāvināto bērnu un jauniešu attīstības centrs“, Krievija, Pleskavas pilsēta, Jana Fabriciusa iela 24, tālr./fakss: +7 8112 661980, e-pasts: geniuscentr@mail.ru.

Konkursa nolikums: lejupielādēt  ( 537 KB)

 

 

Baiba Līviņa

Projekta reģionālā koordinatore

baiba.livina@daba.gov.lv, tālr.: +371 29433353

Projekta mājas lapawww.daba.gov.lv

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.