attels

No 15.maija dabas izglītības centrā „Rāzna” Rēzeknes novada Lipuškos, Skolas ielā 3 apskatāma Gaujas nacionālā parka fonda Igaunijas – Latvijas Programmas projekta “Atpakaļ dabā” ietvaros izveidotā izstāde „Manas mitrās mājas”.

 

 Izstāde „Manas mitrās mājas” veltīta mitrājiem, to vērtībām un saudzēšanai. Tā vēsta par upēs un ezeros, purvos un avoksnājos sastopamajiem dzīvniekiem un augiem, kā arī par mitrāju nozīmi cilvēka dzīvē. Izstādes galvenā varone ir vardīte Jete. Viņa apciemo dažādus mitrāju iemītniekus, kuri stāsta par savu dzīvi noteiktā vidē.

 

Izstāde „Manas mitrās mājas” dabas izglītības centrā „Rāzna”  būs apskatāma līdz jūlija beigām

 

Aicinām skolas izmantot iespēju un apmeklēt izstādi „Manas mitrās mājas”, lai iepazītos ar noslēpumiem bagāto mitrāju pasauli.

Apmeklējuma laiku lūdzam saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi, mob. +371 29139677, e-pasts: regina.indrike@daba.gov.lv

 

Laipni gaidīti!

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes

dabas izglītības speciāliste

projekta reģionālā vadītāja

Foto : R.Indriķe

Dabas izglītības centrs „Rāzna” darbojas Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbībasprogrammas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” People with nature (Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24) ietvaros.

Informācija par projektu >>>