Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pleskavas reģionālo centru apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” ietvaros rīko konkursu dalībniekiem starptautiskā jauniešu dabas iepazīšanas nometnē.

Nometne notiks no 23. līdz 29. jūlijam Krievijā, Pleskavas apgabalā. Nometnē no Latvijas ir aicināti piedalīties 10 jaunieši vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Tikpat daudz dalībnieku nometnē būs arī no Igaunijas un Krievijas. Dalība nometnē ir bez maksas, tās dalībniekiem tiks nodrošināts transports uz un no nometnes norises vietas, kā arī ēdināšana trīs reizes dienā, izmitināšana, vīzas izdevumu un ceļojuma apdrošināšanas segšana.

 

Nosacījumi dalībai nometnē:

  • Konkursā ir laipni aicināti piedalīties 14-17 gadus veci jaunieši no Vidzemes un Latgales reģioniem.
  • Konkursam jāiesniedz motivācijas vēstule „Kāpēc es vēlos piedalīties starptautiskajā dabas nometnē?”. Tās garums – līdz 1 A4 lapaspuse. Vēstulē obligāti jābūt pievienotai kontaktinformācijai – vārdam, uzvārdam, vecumam, kurā klasē pretendents ies jaunajā 2012./2013. m.g., dzīvesvietas adresei, dalībnieka un kāda no vecākiem telefona numuram, kā arī jāatzīmē, vai vecāki piekrīt iespējamajai dalībai nometnē.
  • Pretendentiem ir jāspēj brīvi runāt krievu valodā, kā arī angļu un latviešu valodās, lai varētu piedalīties grupas darbā un sazināties ar nometnes biedriem.
  • Jāņem vērā, ka nometnes laikā ir paredzēts dzīvot telšu nometnē mežaina ezera krastā un iepazīt Krievijas dabu un kultūru.
  • Pretendentam jābūt derīgai pasei (vismaz 3 mēnešus no nometnes norises laika), būs nepieciešamas arī vairākas izziņas par veselības stāvokli.

Vēstule ir jāiesūta uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv vai jāiesniedz līdz š.g. 20. jūnijam, ar norādi KONKURSAM „Starptautiskā dabas nometne Krievijā”,  Baibai Līviņai vienā no DAP Vidzemes reģionālās administrācijas birojiem:

  • Dabas aizsardzības pārvaldē, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150;
  • Kārļukalna birojā, „Kārļukalns”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, LV-4101;
  • Salacgrīvas birojā, Rīgas ielā 10a, Salacgrīvā, LV-4033.

 Ja vēstule tiek sūtīta pa pastu – pasta zīmogs 20. jūnijs.

 

Darbus vērtēs pēc to atbilstības tematam un paustās attieksmes, kā arī pēc motivācijas dalībai nometnē. Nepieciešamības gadījumā tiks ņemta vērā arī pieteikumu iesūtīšanas secība (laiks).

 

Iesūtīto darbu izvērtēšana notiks līdz 26. jūnijam. Informācija par konkursa rezultātiem tiks paziņota uzvarētājiem, kā arī ievietota Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapas sadaļā "Projekti - http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/est_lat_rus/.

Ja rodas jautājumi vai ir nepieciešama informācija par nometnes norisi, lūdzu, rakstīt uz e-pastu baiba.livina@daba.gov.lv vai zvanīt uz telefona numuru +371 29433353 Baibai Līviņai.

 

Baiba Līviņa

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības centra speciāliste

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.